blank

به گزارش خزر، دکتر مسعود نصرتی در اولین نشست خبری گفت بودجه نقدی و غیر نقدی شهرداری در سال گذشته ??? میلیارد بوده و با این بودجه باید چند سال طول بکشد تا این بدهی پرداخت شود‌. وی اظهار کرد با اوضاع و احوال فعلی نیز باید ?? میلیارد تومان تهیه و بین پرسنل توزیع […]

به گزارش خزر، دکتر مسعود نصرتی در اولین نشست خبری گفت بودجه نقدی و غیر نقدی شهرداری در سال گذشته ??? میلیارد بوده و با این بودجه باید چند سال طول بکشد تا این بدهی پرداخت شود‌.

http://uupload.ir/files/nwfc_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B0%DB%B1.jpg

وی اظهار کرد با اوضاع و احوال فعلی نیز باید ?? میلیارد تومان تهیه و بین پرسنل توزیع کنیم که تصمیم گرفتیم وسط ماه حقوق و آخر ماه اضافه کار را پرداخت کنیم. که پرسنل به تصمیمات شهرداری بخاطر پیشینه اش اطمینان ندارند.

شهردار رشت ادامه داد بازنگری و تغییر سیاست را مد نظر داریم چون کارنامه فعلی مناسب نیست و باید صنعت گردشگری را در رشت رشد و مهیا کنیم چون صنعت گردشگری باعث رونق اقتصاد و اشتغال می شود‌.

http://uupload.ir/files/23z6_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B0-%DB%B4%DB%B8-%DB%B3%DB%B3.jpg

شهردار رشت به پیاده رو فرهنگی اشاره و اضافه کرد ما نیاز به زیرساخت داریم چون با ایجاد پیاده رو، به خیابانهای جایگزین نیز احتیاج داریم تا بجای ?? دقیقه ترافیک دچار ?? دقیقه ترافیک نشویم و بابت این امر نیاز به زیرساخت و همچنین حمل و نقل عمومی داریم.

نصرتی به امضای ساخت یک هتل پنج نیز اشاره و گفت باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذار رغبت کند تا در این شهر سرمایه گذاری کند.

وی به معضل زباله سروان نیز اشاره و گفت این یک معضل ?? ساله است که هم‌اکنون روزانه ???? تن زباله آنجا تخلبه می شود که ??? تن مربوط به رشت است.

http://uupload.ir/files/jwzv_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B1%DB%B0.jpg

شهردار رشت یادآور شد در این راستا قرارداد زباله سوز اصلاح و به وزارت کشور ارسال شد که ?? میلیارد تومان بودجه برای آن اختصاص یافته و همچنبن تصویب کردیم که کارخانه آسفالت سازی بجایی برسد که علاوه بر تامبن نیاز رشت، به شهرهای همجوار نیز آسفالت به فروش برسد.

شهر دار رشت افزود افرادی ?? مبایعه نامه را در زمانهای مختلف با ما امضا کردند که املاکشان دراختیار ما نیست و هم اینک به آنها احتیاج نداریم و ‌تقاضا داریم‌که به ما مراجعه نکنند واگر می خواهند می توانند ملکشان را بفروشند.

شهردار رشت اظهار کرد مدیران، پرسنل، روسای قسمتهای مختلف شهرداری محترم هستند اما از آنان برنامه خواسته شده و باید پای کار باشند و شرایطی را فراهم کنند که اطمینان مردم به ما زیاد شود تا مشکلات موجود را مرتفع کنیم.

http://uupload.ir/files/br2a_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B1%DB%B4.jpg

دکتر نصرتی افزود ما در خط قرمزهای حوزه شورا ورود نمی کنیم و شورا نیز در خط قرمز شهرداری ورود نخواهد کرد و با هم مشکلات را حل و با هم‌کار می کنیم و در این راستا، شایسته سالاری و روزی ?? ساعت کار برای ما ملاک است.

شهردار رشت در برخورد مسئولان شهرداری با اصحاب رسانه نیز اشاره کرد و گفت در این راستا بازنگری خواهیم‌کرد و برنامه هایی برای تفاوت در جایگاه رسانه دارم.

 

http://uupload.ir/files/qe8b_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B0%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/qs72_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B1%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/9yzv_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B1%DB%B8.jpg

http://uupload.ir/files/4kch_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B2%DB%B3.jpg

http://uupload.ir/files/09k2_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B4%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/hj1y_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B4%DB%B8.jpg

http://uupload.ir/files/wekd_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B5%DB%B6.jpg

http://uupload.ir/files/i71_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B3-%DB%B5%DB%B9.jpg

http://uupload.ir/files/fi04_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B2%DB%B2.jpg

http://uupload.ir/files/weq0_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B2%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/gilx_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B2%DB%B7.jpg

http://uupload.ir/files/65sx_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B3%DB%B0.jpg

http://uupload.ir/files/rq0z_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B3%DB%B9.jpg

http://uupload.ir/files/v3cq_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B1.jpg

http://uupload.ir/files/vkhl_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B4.jpg

http://uupload.ir/files/4w32_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/b8t5_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B4%DB%B7.jpg

http://uupload.ir/files/vhri_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B5%DB%B2.jpg

http://uupload.ir/files/xip1_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B5%DB%B7.jpg

http://uupload.ir/files/jwzv_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B1%DB%B0.jpg

http://uupload.ir/files/br2a_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B1%DB%B4.jpg

http://uupload.ir/files/cnrt_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B2%DB%B0.jpg

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)