به گزارش دیارمیرزا، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، گفت؛ استیضاح وزیر علوم کاملا سیاسی بوده و هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت. جعفرزاده که از این استیضاح به شدت اظهار ناراحتی کرد، بیان داشت؛ امروز مشکل اصلی کشور ما اشتغال و بیکاری جوانان است و استیضاح وزیر علوم در فصل تابستان قطعاً به […]

جعفرزاده- به جای استیضاح به بیکاری جوانان و اشتغال فکر کنندبه گزارش دیارمیرزا، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، گفت؛ استیضاح وزیر علوم کاملا سیاسی بوده و هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت.

جعفرزاده که از این استیضاح به شدت اظهار ناراحتی کرد، بیان داشت؛ امروز مشکل اصلی کشور ما اشتغال و بیکاری جوانان است و استیضاح وزیر علوم در فصل تابستان قطعاً به دانشگاه‌ها و دانشجویان آسیب وارد خواهد کرد.

وی افرود؛ امیدواریم که این استیضاح رای نیاورد، و باید از مردم پرسید که آیا موافق این تنش‌ها هستند یا دغدغه معیشت و اشتغال جوانان خود را دارند.

جعفرزاده بیان داشت؛ مجلس در استیضاح وزیر علوم دارد دچار اشتباه تاکتیکی و استراتژیکی می‌شود و باید این رویه تغییر یابد.

وی افزود؛ در این استیضاح چند اشکال وجود دارد که یکی از آن‌ها این است که هنوز یکسال از عملکرد وزیر نگذشته و ما نمی‌توانیم به او کارنامه مثبت یا منفی بدهیم.

جعفرزاده بیان داشت؛ چرا فقط می‌خواهیم از وزیر علوم کارنامه دریافت کنیم؟ آیا کارهای دیگر بخش‌های کشور همه به خوبی در حال انجام است؟.

وی اتحاد و انسجام را رمز موفقیت ایران در شرایط کنونی دانست و افزود؛ باید به دوری دولت از هر گونه تنش سیاسی کمک کرد تا به تکلیف سنگین خود عمل کند.

نویسنده: دیارمیرزا