به گزارش گیل خبر، شنیده میشود مدیر فرودگاه میرزا کوچک رشت طی یک نامه از شورای شهر رشت درخواست کرده تا به جهت نظافت و خاکروبی محوطه فرودگاه, یک دستگاه ماشین خاکروب به فرودگاه بین المللی میرزا کوچک رشت هدیه کند! شهرداری شهر رشت در حال حاضر دارای ۳ الی ۴ دستگاه خودرو خاکروب جهت […]

تقاضای عجیب مدیر فرودگاه رشت از شورای شهر رشت !به گزارش گیل خبر، شنیده میشود مدیر فرودگاه میرزا کوچک رشت طی یک نامه از شورای شهر رشت درخواست کرده تا به جهت نظافت و خاکروبی محوطه فرودگاه, یک دستگاه ماشین خاکروب به فرودگاه بین المللی میرزا کوچک رشت هدیه کند!
شهرداری شهر رشت در حال حاضر دارای ۳ الی ۴ دستگاه خودرو خاکروب جهت ارائه خدمات شهری می باشد که خود به تنهایی جوابگوی حجم کار شهرداری نیست.قیمت هریک از این خودرو ها حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است.فرورگاه میرزا کوچک رشت به استثنا بودجه لحاظ شده سالیانه خود, درآمد خوبی از تبلیغات محیطی و تبلیغات محوطه کارتینگ رشت دارد.
بر اساس شنیده ها این فرودگاه به جهت توسعه فضای داخلی , ساخت و ساز سالن جدید وسایرعملیات عمرانی اخیر, حدود ۲۵۰ میلیارد ریال عوارض به شهرداری رشت بدهکار است که تا این لحظه هیچگونه تلاشی درپرداخت این عوارض ننموده است.
جالب اینکه با توجه به ارقام حدودی ذکر شده,درآمدها و بودجه فرودگاه میرزا کوچک, ارسال درخواستی چنین عجیب این سوال را در ذهن شهروندان و پرداخت کنندگان عوارض ایجاد می کند که فرودگاه بر اساس کدام تعامل و همکاری و یا پرداخت بدهی چنین در خواستی نموده است؟!آیا هدیه کردن یک دستگاه خاکروب یک میلیارد تومانی به فرودگاه رشت آنهم در حالی که فرودگاه رشت می تواند با کمتر از یک بیستم بدهی خود به شهرداری دستگاهی نو و مجهز تهیه نماید و
شهرداری به دلیل کمبود منابع با همین تعداد خودرو نمی تواند خدمات مطلوبی ارائه کند کارصحیحی است؟!
امید است در راستای حمایت از حقوق شهروندی ساکنین رشت, اعضای شورای محترم شهر رشت با پیگیری مطالب مطرح شده در جهت حمایت ازحقوق شهروندان گام بردارند.

نویسنده: گیل خبر