به گزارش خوبان خبر، صالح نیکبخت در گفتگو با مهر اظهار داشت: موکلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به خاطر امضا کردن بیانیه های بند ۳۵۰ اوین در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به یک سال حبس محکوم شد که این حکم به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال […]

به گزارش خوبان خبر، صالح نیکبخت در گفتگو با مهر اظهار داشت: موکلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به خاطر امضا کردن بیانیه های بند ۳۵۰ اوین در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به یک سال حبس محکوم شد که این حکم به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تبدیل شد.

وی همچنین مدعی شد: موکل اینجانب در جریانات بند ۳۵۰ نقشی نداشته است.

نیکبخت خاطرنشان کرد: با توجه به انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و عدم اعتراض موکلم به حکم دادگاه بدوی، حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب قطعیت یافت.

بهزاد نبوی پس از حوادث سال ۸۸ با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس محکوم شد که اوایل خرداد امسال با پایان محکومیت خود از زندان آزاد شد.

نویسنده: خوبان خبر