یک ضرب المثل ایرانی مدعی است دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند و یک مثال عینی از این ضرب المثل حکایت رابطه مناطق آزاد سرزمینی ایران با استانداران ، از زمان ظهور مناطق آزاد در دهه هفتاد شمسی تا نیمه دوم دهه هشتاد بوده است. براین اساس استانداران به عنوان عالی ترین مقام دولت در […]

یک ضرب المثل ایرانی مدعی است دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند و یک مثال عینی از این ضرب المثل حکایت رابطه مناطق آزاد سرزمینی ایران با استانداران ، از زمان ظهور مناطق آزاد در دهه هفتاد شمسی تا نیمه دوم دهه هشتاد بوده است.

براین اساس استانداران به عنوان عالی ترین مقام دولت در هر استان حضور جداگانه و حاکمیت مستقل منطقه آزاد را در محدوده سرزمینی استان خود بر نمی تافتند چرا که طبق قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور، مدیرعامل هر منطقه آزاد عالی ترین نماینده دولت و بالاترین مقام اجرایی در آن محدوده می باشد.

با اینحال واقعیت ها و قوانین موجود راه را بر تفاسیر مختلف از قانون مهیا ساخته و این چالش را برای آندسته از  مناطق آزادی پر رنگتر نمود که از لحاظ فیزیکی و جغرافیایی یکپارپگی خاکی با سرزمین مادر داشتند و تن در تن سرزمین اصلی تنیده بودند و به اصطلاح ساختار آن ها جزیره ای نبود.

مناطق آزاد با مزایا و معافیتهای قانونی خود به منظور جذب سرمایه گذار ، انتقال تکنولوژی،  اشتغالزایی مولد و رشد تولید ، افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی نیازمند همکاری نهادهای مختلف در استان میزبان خود بوده و هستند در این میان در گذشته  غالب مدیران مختلف استان های دارای مناطق آزاد بدنبال فرصتی برای اخذ امتیاز از منطقه آزاد برای سازمان خود بودند که البته در بسیاری از مناطق آزاد عدم عزم جدی مدیران آن مناطق  برای ارتباط موثر و دوسویه به واسطه جایگاه قانونی خود در این بروز این مشکلات بی تاثیر نبوده است.

یکی از مفاهیم کارکردی مناطق آزاد زمانی شکل واقعی تر به خود میگیرد که بروکراسی و پیچ و خمهای اداری تا حد امکان در آن کاهش یابد و به موازت آن قدرت تصمیم گیری در زمان مناسب افزایش یابد و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و حتی گردشگران و ساکنین این مناطق با مشکلات ساختاری اداری کمتری به نسبت سرزمین اصلی مواجه باشند .حمایت  استانداران می تواند نقش موثری در تسریع ارائه خدمات و حذف برخی از حلقه های زائد بروکراسی در مسیر مکاتبات و استعلامات و هماهنگی ها بین دستگاها را فراهم نمایید.ازطرفی تدوین برنامه و سیاستها و راهبردها در سطح کلان استانی نمی تواند بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای بالقوه و بالفعل مناطق آزاد صورت پذیرد و با توجه به اینکه استانداریها متولی تدوین برنامه های استراتژیک، کالبدی و فضایی و عملیاتی در سطح استانها می باشند لذا تعاملات دوسویه مابین  استانداری و مناطق آزاد از منظر تبادل اطلاعات ،  تشریک مساعی ، تدوین و تنظیم استراتژی های موثر با بکارگیری تکنیکهای ادغام و اتحاد استراتژیها و همچنین تدوین برنامه های آمایش سرزمین استانها با لحاظ موقعیتها و ظرفیتهای کارکردی مناطق آزاد خود نمونه ای دیگر از این هم افزایی است.

در سیاست های جدید دولت تدبیر و امید عضویت استانداران به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره مناطق آزاد در دستور کار دولت قرار گرفته و  استانداران گیلان و آذربایجان غربی با توجه به تجربه مدیریتی  در این مناطق و آشنایی با ساختار اداری و اجرایی مناطق آزاد با تصویب هیات دولت به عنوان اعضای هیات مدیره مناطق آزاد انزلی و ماکو منصوب شدند که این حضور به منظور  بهره گیری از تمامی ظرفیتها و توانمندیهای استان ها  به منظور توسعه مناطق  آزاد صورت گرفت.

با توجه به انتصابات صورت گرفته شواهد حاکی از این است که الویت انتصاب  استانداران در هیات مدیره با مناطق آزادی است که دارای  مرز زمینی  با سرزمین اصلی هستند و مناطق آزاد جزیره ای  به دلیل استقلال اجرایی در دستور کار قرار ندارند.

بنا بر این با توجه به مجموعه شرایط و قوانین حاکم بر این مناطق ، حضور نماینده  عالی دولت در استان به عنوان عضو هیات مدیره در آن منطقه فرصتی مناسب برای آن استان و منطقه را فراهم می نماید.تا از طریق اشراف استاندار به مسائل، مشکلات و فرصتهای پیش روی، به عنوان یک نیروی مقتدر و حامی درصدد هم افزایی دستگاه های اجرایی استان

در مسیر توسعه مناطق آزاد بر آید.

از سوی دیگر با عنایت به نقش بسیار موثر استانداران  در روند اجرایی و تصمیم گیریهای کلان  استان به عنوان نماینده عالی دولت و اثرات دوجانبه توسعه منطقه آزاد و استان بر یکدیگر، حضور استانداران  در هیأت مدیره این سازمان ها زمینه افزایش همگرایی دو نهاد در جهت توسعه همه جانبه منطقه و استان را فرآهم می کند.

به عبارتی دیگر استاندار خود را مسئول برطرف نمودن مشکلات و بالفعل نمودن مزایای قانونی منطقه آزاد قلمداد کرده و در راستای این باور مدیریتی در کنار و همراه منطقه به ایفای نقش فعال در جهت اعمال مزایا و مشوق های قانونی منطقه آزاد می پردازد..

 در منطقه آزاد انزلی نیز حضور دکتر محمدعلی نجفی استاندار گیلان به عنوان عضو غیر موظف این سازمان که  سابقه مشاور عالی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و معاونت منطقه آزاد کیش را در کارنامه مدیریتی خود دارد و مهمتر از آن در سالهای تأسیس منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی یکی از موثرترین افراد در تشکیل آن بود فرصت مناسبی برای سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر تحقق اهداف ایجابی ایجاد خود مهیا ساخته است.

 حضور استاندار گیلان را باید آغاز دوران نوینی در خصوص همراهی دستگاه های اجرایی و بهره گیری از تمام توانمندیهای و ظرفیت های مدیریتی، تشکیلاتی و اقتصادی استان در جهت دستیابی منطقه آزاد انزلی به اهداف تعیین شده و در مسیر الگوی توسعه  استان قلمداد کرد.

نویسنده: امین افقی