به گزارش صومعه سرا نیوز، جهانگیر برادران‌نصیری مردی است که بدون کوچک‌ترین وحشت به زنبورها اجازه می‌دهد تا روی صورت او بنشینند.  برادران نصیری، فرهنگی بازنشسته گوراب‌زرمیخ است که حدود ۳۰ سال به فعالیت زنبورداری می‌پردازد. این فعالیت او در ۶ ماه از سال در روستای مهویزان و ۶ ماه دیگر در ییلاق گندم‌زمین صورت می‌گیرد.   […]

به گزارش صومعه سرا نیوز، جهانگیر برادران‌نصیری مردی است که بدون کوچک‌ترین وحشت به زنبورها اجازه می‌دهد تا روی صورت او بنشینند.

 برادران نصیری، فرهنگی بازنشسته گوراب‌زرمیخ است که حدود ۳۰ سال به فعالیت زنبورداری می‌پردازد. این فعالیت او در ۶ ماه از سال در روستای مهویزان و ۶ ماه دیگر در ییلاق گندم‌زمین صورت می‌گیرد.

زنبورها این مرد صومعه‌سرایی را دوست دارند - تصاویر

زنبورها این مرد صومعه‌سرایی را دوست دارند - تصاویر

 

زنبورها این مرد صومعه‌سرایی را دوست دارند - تصاویر

نویسنده: صومعه سرا نیوز