به گزارش خزرآنلاین، در دوره ی معاصر مشکلات کلان شهرها فقط در ازدیاد جمعیت، ترافیک، گرانی، اقتصاد و نا به سامانی های زیست محیطی و … خلاصه نمی شود؛ بلکه انواع ناهنجاری های رفتاری، مشکلات اجتماعی و فشارهای روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری نیز خود دلایل کافی برای افزایش مسائل زندگی مدرن […]

به گزارش خزرآنلاین، در دوره ی معاصر مشکلات کلان شهرها فقط در ازدیاد جمعیت، ترافیک، گرانی، اقتصاد و نا به سامانی های زیست محیطی و … خلاصه نمی شود؛ بلکه انواع ناهنجاری های رفتاری، مشکلات اجتماعی و فشارهای روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری نیز خود دلایل کافی برای افزایش مسائل زندگی مدرن شهری و تنگ تر شدن عرصه بر جامعه ی امروزی است، مثل نصب مجسمه ای به نام مادر در خیابانی که به نام معلم مزیین شده است.

مجسمه مادر در خیابان معلم!به یقین آرامشی که از نمای مناسب شهری در پی استفاده ی صحیح از مبلمان شهری حاصل می شود، بی تأثیر در زندگی شهروند امروزی نخواهد بود؛ به گونه ای که گاهی این احساس، خستگی را از انسانِ خسته از کار و تلاش و هیاهوی روزانه گرفته و با آرامشی پایدار، او را تا درب منزل بدرقه می کند.

لذا تأثیری که سیمای آرامش بخش شهری به او عطا کرده است، پشتوانه ای معنوی بر ای ارتباط خانوادگی و به ارمغان بردن این حس به درون خانه می شود.

با نگرشی اقتصادی و سودمندانه به این مقوله، نتیجه ای به دست می آید که گاهی بسیاری از طراحان مبلمان شهری، به ویژه در کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه، درصدد به وجود آوردن سیمایی از شهر هستند که آن ها را به سود بیش تر برساند، و کم تر به جزئیات و نیازهای روانی، اجتماعی جامعه توجه دارند. نظیر توجه ای که شهرداری رشت به انبار آن مجسمه ساز برای خرید همین مجسمه مادر کرد و از بار روانی و تناسب مبلمان شهری غافل ماند.

بهتر است شهردارانی که رشته تحصیلی آنها سنخیتی با مبلمان شهری و زیبا سازی ندارد حداقل در چنین مواقعی از مشاوران با تجربه   نظر بخواهند. مبلمان مناسب شهری احیای زندگی و زیبایی است و غفلت از آن عواقب پنهان زیادی دارد، در فضای‌ مطلوب‌ ، شهری‌ با مبلمان‌ متناسب‌ شهری‌، شهروندان‌ علاوه‌ بر اینکه‌ به‌ فعالیت‌های‌ ضروری‌ می‌پردازند به‌ حضور در محیط‌ کوچه‌ و خیابان‌ نیز تمایل‌ زیادی‌ نشان‌ می‌دهند و چه‌ بسا که‌ پیاده‌روی‌ را به‌ عبوری‌ سریع‌ با اتومبیل‌ ترجیح‌ دهند.

در پایان ذکر یک سئوال که حتما بارها از ذهن شهروندان رشت نیز عبور کرده است را مجالی برای پاسخگوسیی شهرداری محترم رشت قرار می دهم آیا جای مجسمه مادر در جوار زایشگاه ۱۷ شهریور رشت مناسب تر از خیابان معلم نبود؟ 

نویسنده: صاحب مقصودی