به گزارش شمال ما، قریب به یک ماه است که یکی از شرکتهای پیمانکارمجری پروژه های عمرانی ، بدون اخذ هر گونه مجوز از مراجع قانونی و صرفا با هماهنگی با مسئولین محلی، اقدام به مسدود نمودن دهانه یکی از شاخه های فرعی رودخانه لنگرود در منطقه گالشکلام نموده است. سپس با پمپار و تخلیه […]

به گزارش شمال ما، قریب به یک ماه است که یکی از شرکتهای پیمانکارمجری پروژه های عمرانی ، بدون اخذ هر گونه مجوز از مراجع قانونی و صرفا با هماهنگی با مسئولین محلی، اقدام به مسدود نمودن دهانه یکی از شاخه های فرعی رودخانه لنگرود در منطقه گالشکلام نموده است. سپس با پمپار و تخلیه آب این منطقه، با استفاده از تعداد بسیار زیاد ماشین آلات، عملیات برداشت از بستر این رودخانه را آغاز نموده. علیرغم تذکرات موکد دستگاه های ذیربط و متاسفانه به پشتوانه برخی مقامات شهرستانی، عملیات برداشت ادامه یافت؛ تا در نهایت با دخالت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود، ادامه فعالیت ادوات متوقف گردید. در حال حاضر نیز همچنان مسیر رودخانه مسدود بوده و یکی از زیستگاه های مهم پرندگان و آبزیان منطقه تخریب گردیده است. این کار غیر قانونی به دلیل وسعت پروژه، مناطق مجاور را نیز تحت تاثیر قرار داده و منطقه گالشکلام را که مکان امنی برای پرندگان (علی الخصوص پرندگان مهاجر) بوده ، کاملا نا امن نموده است.

نکته قابل تامل این است که حتی دقیقا نمیتوان ذکر کرد که چه مقدار از این برداشت، صرف پروژه مورد نظر گردیده. خروج ماسه از محل به بهانه استفاده در پروژه های عمرانی و فروش آن در خارج از پروژه، بازار خوبی برای تاراج طبیعت به دست سودجویان داده است.

تا چند سال اخیر، منطقه گالشکلام از مناطق نسبتا بکر شهرستان لنگرود بود که علیرغم وسعت نسبتا کم خود، به دلیل گستره های آبی موجود، مامنی برای پرندگان و آبزیان بوده، و جایگاه قابل ملاحظه ای خصوصا برای تخمریزی انواع مختلف ماهی به شمار می رفت. این امر با تحت تاثیر گرفتن از ساخت و ساز حاشیه این منطقه و همچنین برداشتها و دست اندازیهای سودجویان، کاملا تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر شکل داده است.

برداشت غیر قانونی و تخریب اخیر نیز با توجه به وسعت زیاد منطقه ی تحت پوشش و وسعت زیاد مناطق تحت تاثیر، یکی از بزرگترین صدمات وارده بر آخرین رمق های منطقه گالشکلام است. بی توجهی مسئولین ذیربط و عدم ورود دستگاههای متولی برای مقابله با این قانون گریزی آشکار ، جای تامل و پرسش دارد.

برداشت غیر مجاز از رودخانه لنگرود و چراهایی که بدون پاسخ مانده است

 

برداشت غیر مجاز از رودخانه لنگرود و چراهایی که بدون پاسخ مانده است

نویسنده: شمال ما