به گزارش ماسال فردا، این شایعه در شرایطی این روزها بیشتر به واقعیت نزدیک می شود که روز گذشته “دکتر تامینی” نماینده مردم رشت اعلام نمود که در انتخابات مجلس آتی کاندیدا نخواهد بود. این در شرایطی است که از ایشان به عنوان یکی از بختهای نخست راهیابی به مجلس آتی در شهر رشت یاد […]

به گزارش ماسال فردا، این شایعه در شرایطی این روزها بیشتر به واقعیت نزدیک می شود که روز گذشته “دکتر تامینی” نماینده مردم رشت اعلام نمود که در انتخابات مجلس آتی کاندیدا نخواهد بود.

این در شرایطی است که از ایشان به عنوان یکی از بختهای نخست راهیابی به مجلس آتی در شهر رشت یاد می شد.

شاید این موضوع نماینده پر سابقه گیلان “بهمن محمدیاری” را بیشتر از گذشته ترغیب نماید تا در این دوره از انتخابات مجلس به عنوان یکی از کاندیداهای شهر رشت اعلام آمادگی نماید.

این در شرایطی است که همزمان خبرهایی از کاندیداتوری “سید ولی عظمتی” فرماندار سابق شهر رشت نیز به گوش می رسد.

باید به انتظار نشست و دید که این دو که رابطه ی حسنه ای را با یکدیگر دارند در انتخابات پیش رو چه واکنشی نشان خواهند داد.

با توجه به عدم شرکت دکتر تامینی، بهمن محمدی یاری می تواند شانس به مراتب بیشتری نسبت به گذشته را در انتخابات پیش روی مجلس رشت برای خود متصور شود.

از جمله اسامی که از آنها به عنوان کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس ۹۴ رشت یاد می شود میتوان به جبارکوچکی‌نژاد ، غلامعلی جعفرزاده، محسن قهرمانی، الیاس حضرتی، بهمن محمد یاری، سید ولی عظمتی و رضا جمشیدی چناری اشاره نمود که بهمن محمدی یاری از شانس نسبتا خوبی برای قرار گرفتن در جمع سه نفر انتخابی برخوردار خواهد بود.

 این موضوع در شرایطی است که بهمن محمدیاری همواره از میزان آرای سنتی ثابت در تالش برخوردار بوده و باید دید سرانجام چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت!؟

در هفته های گذشته شاهد کشمکشهای سیاسی بین محمود شکری و بهمن محمدیاری در مطبوعات و رسانه ها بوده ایم که تمام نگاه مردم تالش را به خود جلب نموده است.

انتخابات تالش، این دوره نیز زودتر از سایر شهرستانها آغاز شده و بسیاری از کاندیداها به صورت غیر رسمی فعالیتهای انتخاباتیشان را آغاز نموده اند.

نویسنده: ماسال فردا

۰/۵ (۰ نظر)