به گزارش تدبیر شرق، در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۲ این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن تقاضای صدور مجوز اولیه‌ی تاسیس حزب توسط هیات موسس باید به کمیسیون احزاب ارائه شود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت ۳ ماه […]

مجلس شرایط تأسیس حزب را تعیین کردبه گزارش تدبیر شرق، در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۲ این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن تقاضای صدور مجوز اولیه‌ی تاسیس حزب توسط هیات موسس باید به کمیسیون احزاب ارائه شود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت ۳ ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تاسیس را ثبت را صادر کند.

طبق تبصره ۱ ماده ۲ این طرح تقاضای صدور مجوز اولیه باید حاوی مرام‌نامه، اساسنامه و اسامی و امضای حداقل ۱۵ نفر از اعضای هیات موسس باشد.

طبق تبصره ۲ این ماده مرام‌نامه حزب باید متضمن جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی، اهداف و راهبردهای کلان و سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده،رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اجرایی و حقوقی کشور باشد.

بر اساس تبصره ۳ این ماده اساسنامه حزب نیز باید متضمن مطالب زیر باشد.

الف: نام کامل حزب و عنوان اختصاری آن

ب: نشانی مرکز اصلی و محدوده‌ی جغرافیایی فعالیت

پ : ساختار و ارکان حزب و به همراه وظایف، نحوه فعالیت و حدود اختیارات ومسئولیت هر رکن به تفکیک به نحوه‌ی تعیین و عزل شورای مرکزی ، دبیر کل و سایر ارکان به استثنای مجمع عمومی،

ت: نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه‌ و تغییر و اصلاح آنها و نحوه‌ی تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مالی و دستور‌العمل‌ها

ث: نحوه تامین منابع مالی

ج: نحوه‌ی عضو گیری و شرایط کلی عضویت

ک: نحوه انحلال وتعیین و تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال

طبق تبصره ۴ ماده ۲ طرح نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی حزب می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادین استفاده کند. مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی و فرهنگی و وحدت ملی کشور و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاهها و نهادهای عمومی دولتی ویا احزاب دیگری مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا موجب اشتباه شود،همچنین عناوین عام و غیر مسمی به تشخیص کمیسیون احزاب.

بر اساس مصوبه مجلس احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه‌ی خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه اعلام کند.

در این مصوبه همچنین پیش بینی شده که کمیسیون احزاب می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت ۲ ماه تمدید کند.

همچنین با تصویب مجلس در صورت عدم احراز شرایط تاسیس حزب ، کمیسیون احزاب موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را کتبا به اطلاع نماینده‌ی هیات موسس حزب برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۰رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضرماده ۲ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به تصویب رساندند.

پیش از این و در جریان بررسی ماده ۱ این طرح که تعریف حزب و جبهه، ارکان حزب و غیره را مشخص کرده بود، نمایندگان با ۱۵۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر ماده ۱ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به کمیسیون شوراها ارجاع دادند و تا این کمیسیون تعاریف مربوط به حزب جبهه، ارکان حزب و مرام‌نامه و اساسنامه و … را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهد.

نویسنده: تدبیر شرق