به گزارش رشت پرس، وی با بیان این که  مطالب عنوان شده در زمینه  هزینه  برگزاری اجلاس در رسانه ها  که مبلغ ۱۳ میلیون تومان به نشریات استان برای پوشش خبری اجلاس پرداخت شده ، باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و بی اهمیت کردن تلاشهای پرسنل پر تلاش شورا و شهرداری رشت بوده است  افزود: […]

تأسف ریاست شورا از عملکرد برخی سایت های خبریبه گزارش رشت پرس، وی با بیان این که  مطالب عنوان شده در زمینه  هزینه  برگزاری اجلاس در رسانه ها  که مبلغ ۱۳ میلیون تومان به نشریات استان برای پوشش خبری اجلاس پرداخت شده ، باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و بی اهمیت کردن تلاشهای پرسنل پر تلاش شورا و شهرداری رشت بوده است  افزود: دوستان وپرسنل در مجموعه شهرداری و شورا خیلی زحمت کشیدند اما  تاکنون بابت فعالیت های خودشان حتی یک ریال هم پاداش دریافت نکردند و اینکه در برخی از پایگاههای خبری این مطلب عنوان شده است واقعا جای تاسف است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت عنوان کرد: توضیحات بیشتر در این زمینه با بررسی هایی که آقای باقری خطیبانی عضو شورا در این خصوص انجام داده اند به استحضار مردم و رسانه ها در همین جلسه خواهد رسید.

نویسنده: رشت پرس