به گزارش ۸دی نیوز، مراسم مناجات خوانی شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد. لازم به ذکر است که این مراسمات در شبهای ماه مبارک رمضان ساعت ۱۲ شب برگزار می شود.   نویسنده: ۸دی نیوز

به گزارش ۸دی نیوز، مراسم مناجات خوانی شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد.

لازم به ذکر است که این مراسمات در شبهای ماه مبارک رمضان ساعت ۱۲ شب برگزار می شود.

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

 

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

مراسم مناجات خوانی در حرم خواهر امام رضا(ع) رشت برگزار شد - تصاویر

نویسنده: ۸دی نیوز