به گزارش خبرآزاد، دکتر فیاض زاهد چهره مشهور اصلاح طلبان گیلان دربخشی از یک  یادداشت در شبکه های اجتماعی نوشت: استاندار منصوب دکتر روحانی تاکنون نه با من تماس گرفته و نه یادش می آید که چه کسانی زمینه ساز این مناصب برای آقایان بوده اند.جناب دکتر نوبخت هم پس از پیروزی وقتی در مراسم […]

به گزارش خبرآزاد، دکتر فیاض زاهد چهره مشهور اصلاح طلبان گیلان دربخشی از یک  یادداشت در شبکه های اجتماعی نوشت:
استاندار منصوب دکتر روحانی تاکنون نه با من تماس گرفته و نه یادش می آید که چه کسانی زمینه ساز این مناصب برای آقایان بوده اند.جناب دکتر نوبخت هم پس از پیروزی وقتی در مراسم جشن و شادمانی شرکت کرده بودند حتی یادشان رفت تعارفی هم به من بکنند! البته ایشان سه ماه بعد در ملاقاتی که ترتیب داده بودند قسم یاد کرد که از بارداشت و دادگاه من باخبر نبوده است. من هم باور کردم.
دوست موثقی به من گفته که وقتی به استاندار گیلان گفته چگونه تاکنون با فلانی تماسی نگرفته اید، پاسخ داده است: نگران هستم ملاقات با ایشان برایم هزینه داشته باشد!
اینها را پس از یکسال می نویسم.وقتی از اظهارات دکتر داوری مشاور احمدی نژاد مطلع شدم.این نوشته ها سندی خواهد بود برای دوستان جوانترم. برای ثبت در تاریخ. تا یادشان باشد هزینه ها را چه کسانی دادند. غنیمت ها را چه کسانی تقسیم کردند و فرصتها چگونه از دست رفت.تا اگر باز شبح احمدی نژاد آمد،معلوم شود ژنرال های جمعه چه کسانی بودند و ژنرال های شنبه چه اشخاصی.

نویسنده: خبرآزاد