به گزارش صومعه سرا نیوز به نقل از هفته نامه سپهرگیلان، وقتی کلنگی از زمین بلند می شود و توسط مسوولی بر زمین می خورد معنایش اینگونه بر اذهان متبادر می شود که قرار است محل یا مکان مربوطه به همین زودی مقری برای نوعی از تولید یا هزاران خدمات دیگر گردد.از همان زمان بذر […]

به گزارش صومعه سرا نیوز به نقل از هفته نامه سپهرگیلان، وقتی کلنگی از زمین بلند می شود و توسط مسوولی بر زمین می خورد معنایش اینگونه بر اذهان متبادر می شود که قرار است محل یا مکان مربوطه به همین زودی مقری برای نوعی از تولید یا هزاران خدمات دیگر گردد.از همان زمان بذر امید در دل هزاران جوان بیکار آن محل تا شعاع ده ها کیلومتر کاشته می شود و تصاویر آرمانی در ذهن هزارتو نقش می بندد اما وقتی به یک چشم بر هم زدن و زمانیکه هنوز خستگی بلند کردن کلنگ از شانه ها و دستان مسوول محترم درنیامده آن پروژه متوقف می گردد همه چیز نقش برآب می شود!

حالا داستان شرکت فولاد تیام فومن(واقع در جاده سراوان) و اهداف تولید فولاد و ده ها مشوق دیگر آن برای جوانان منتظر این شهر چنین حکایتی دارد.این شرکت که با هدف ساخت شهرک تولیدی فولاد پا به ساحت شهرستان فومن گذاشت تا همین یکماه پیش محل کار تعداد زیادی از کارمندان اداری و کارگران فنی و روزمزد بود که به دلایل نامعلومی توسط مالک این شرکت به بانک آینده واگذار شد و معلوم نیست که این دست به دست شدن تا چه زمانی ادامه پیدا می کند.آنچه که از طریق مشاهدات طبیعی و تجربی برای همگان بوجود آمده نشان دهنده آن بوده که در اینگونه پروژه ها برخی از سرمایه گذاران کشور با ورود به بخش تولیدی و بسیج همگانی افراد حقیقی و حقوقی برای سهولت و گاه فرار از بوروکراسی های اداری، فضا و زمین مورد نظر خود را به ثمن بخس ابتیاع می کنند و مسیر پر پیچ و خم تغییرات کاربری را سپری می نمایند و پس از یک تاخیر زمانی و مشمول گردانیدن امتیاز به دست آمده از سوی تورم های یک شبه و ارزش افزوده های لحظه ای، بار اقتصادی خود را می بندند و  شاید هم در یک نگاه تقریب به بدبینی به ریش و سبیل بقیه می خندند.

اگر مسوولان امر بتوانند در یک رابطه با ضابطه و بسیجی وار این پروژه های تولیدی و اقتصادی را ضمانت و هدایت کنند شاید چنین روزی را شاهد نباشیم که دیگر کسی برای کلنگی چشم امیدواری باز نکند و آن کلنگ را از همان زمان که بلند شده کن لم یکن بداند!

حالا همه می ترسند که شاید روزی بانک آینده نیز با توسعه دادن فازهایی از ادامه آن پروژه دهان پرکن عطایش را به لقایش ببخشد! و بار خود را بر دوش کشد! و در این میان مردم و جوانان بیکار این منطقه بمانند با بیکاریها و مجرد گزینی ها و انحراف ها و هزاران نابهنجاری دیگر که از دامان فقر و بیکاری زائیده می شوند!

نویسنده: صومعه سرا نیوز