به گزارش آستان خبر، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر حسین اسماعیلیان فرماندار آستانه‌اشرفیه به همراه تعدادی از مسئولین شهرستان از خانواده‌های شهدا مبارزه با مواد مخدر دیدار کردند.  همچنین قربان خوشحال بخشدار بندرکیاشهر نیز در دیداری جداگانه به همراه تعدادی از مسئولین بخش بندرکیاشهر از خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر دیدار کرد. […]

به گزارش آستان خبر، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر حسین اسماعیلیان فرماندار آستانه‌اشرفیه به همراه تعدادی از مسئولین شهرستان از خانواده‌های شهدا مبارزه با مواد مخدر دیدار کردند.

 همچنین قربان خوشحال بخشدار بندرکیاشهر نیز در دیداری جداگانه به همراه تعدادی از مسئولین بخش بندرکیاشهر از خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر دیدار کرد.

 در این دیدارها که در تاریخ نهم و دهم تیرماه سال جاری صورت گرفت، ضمن پاسداشت فداکاریهای این شهدا از خانواده های آنان تقدیر  و تشکر به عمل آمد.

دیدار با خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر-تصاویر

 

دیدار با خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر-تصاویر

دیدار با خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر-تصاویر

دیدار با خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر-تصاویر

دیدار با خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر-تصاویر

دیدار با خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر-تصاویر

 

نویسنده: آستان خبر