به گزارش تدبیر شرق، سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت:ساختار نظارت بر چگونگی ساخت و سازها در مناطق ویژه و حاشیه شهر رشت مناسب نیست. یونس رنجکش در جلسه کمیته بررسی معضلات و مشکلات مناطق ویژه و حاشیه شهر رشت اظهار داشت: با نیم نگاهی به نوع خدمات و ساخت و سازهایی […]

رنجکش- ساختار نظارت بر ساخت و سازهای مناطق ویژه رشت مناسب نیستبه گزارش تدبیر شرق، سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت:ساختار نظارت بر چگونگی ساخت و سازها در مناطق ویژه و حاشیه شهر رشت مناسب نیست.

یونس رنجکش در جلسه کمیته بررسی معضلات و مشکلات مناطق ویژه و حاشیه شهر رشت اظهار داشت: با نیم نگاهی به نوع خدمات و ساخت و سازهایی که در این مناطق انجام می شود می توان پی برد که مدیریت شهری در اینگونه مناطق رها شده است.

وی ضمن تشکر از تمام اقداماتی که دستگاههای مسئول برای خدمات رسانی در شهر انجام می دهند یادآور شد: متأسفانه در گوشه هایی از شهر رشت مرکز استان گیلان شاهد ظهور مناطق حاشیه ای و ویژه هستیم که به دلیل فقر اقتصادی بخشی از مردم سکونتگاههای نامتوازنی را ایجاد کردند.

وی ادامه داد: عدم نظارت کافی بر چگونگی شکل گیری این مناطق حاشیه ای موجب شده است تا هر روز شاهد گسترش آنها باشیم.

وی که در جلسه پیگیری موضوعات بازدید میدانی هفته گذشته این کمیته از مناطق ویژه رشت سخن می گفت،تأکید کرد: یا باید با نظارت دقیق و اقدامات پیشگیرانه مانع از ایجاد این نوع سکونتگاهها شویم و یا اگر این مناطق تشکیل شده اند باید به ساکنان آن خدمات داده شود.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تأکید کرد: توجه به امکانات آموزشی،رفاهی و تفریحی از ضرورت های این مناطق است که متأسفانه از حداقل آن نیز برخوردار نیستند.

وی یادآور شد: در کنار ارائه خدمات اولیه ساکنان این مناطق و ضرورت همکاری دستگاههای مختلف اجرایی با یکدیگر در این زمینه می بایست زمینه های پیشگیری از گسترش مناطق ویژه و حاشیه نشین شهر نیز فراهم شود.

در این جلسه مقرر شد تا ۱۰ روز آینده شهرداری،سازمان اتوبوسرانی،بهزیستی،فنی و حرفه ای،آموزش و پرورش،آب منطقه ای و توزیع برق نسبت به اقدام لازم درخصوص رفع برخی از مشکلات مناطق مورد بازدید در حاشیه شهرک حمیدیان،سیاه اسطلخ و معلولین برنامه ریزی لازم داشته باشند.

 

نویسنده: تدبیر شرق