احاد ملت شریف ایران اعم از زن و مرد ، پیر و جوان، دانشگاهی ، فرهنگی ، بازاری ، اداری، کشاورز، شهری و روستایی همه و همه آمدند و با حک نام روحانی بر تعرفه های شان قاطعانه و دموکراتیک وار به تدبیر و امید روحانی آری گفتند و حال لحظه شمارند تا روحانی به […]

احاد ملت شریف ایران اعم از زن و مرد ، پیر و جوان، دانشگاهی ، فرهنگی ، بازاری ، اداری، کشاورز، شهری و روستایی همه و همه آمدند و با حک نام روحانی بر تعرفه های شان قاطعانه و دموکراتیک وار به تدبیر و امید روحانی آری گفتند و حال لحظه شمارند تا روحانی به مدد ملت با کلید تدبیرش بر مشکلات عدیده داخلی و خارجی فائق آید.

دولت در راستای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور اگرچه با یک شیب ملایم اما به سمت مثبت در حال حرکت است و عزم دولت حل مشکلات معیشت و سلامت آحاد جامعه است. در پهنه جغرافیای سیاسی هم کشور از قهر بین المللی فاصله گرفته است و هر چند سیاست تمام قدرت‌های جهان امروز در راستای سیاست‌های ایران نیست، اما هیچ کشوری نیز از ما روی گردان هم نیست .

امروز اما مردم مطالبات جدی تری غیر از آرامش دارند؛ ملت شریف ایران قانون را منشور اخلاقی می دانند و ضمن انزجار از قانون گریزی های پی در پی سابق از روحانی می خواهند که احترام به قانون و حقوق شهروندی را نهادینه نماید، ملت شریف ایران خوهان احیاء مواضع نقد و نقادی و سرکوب کردن مواضع تملق و چاپلوسی هستند و به منظور رشد بلوغ سیاسی ملت آزادی بیان و فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی را مطالبه می نمایند، ملت شریف ایران خواهان احیاء مبانی ناب فرهنگی است و معتقدند که تمدن ۲۵۰۰ ساله ملی و تمدن ۱۴۰۰ ساله اسلامی می بایست مبانی اصلاح فرهنگ جامعه گردد، ملت شریف ایران به منظور ارتقاء وضع معیشتی مردم به ویژه اقشار میانی و آسیب پذیرجامعه ، خواهان حمایت همه جانبه دولت از تولید ملی و تولید کننده ایرانی است و در این راستا به منظور محقق نمودن فرضیه ایران برای همه ایرانیان ، استفاده از نیروی انسانی فرهیخته ، جوان و عملگرا را به دولت گوشزد می نماید و این مهم محقق نمی شود مگر اینکه با نگاه شایسته سالارانه از تمام پتانسیل های انسانی کشور اعم از نخبگان داخل و خارج کشور فارغ از باورهای فکری شان استفاده گردد  به عبارتی از تمامی ایرانیانی که دلشان برای عزت و سرافرازی ایران می تپد دعوت به عمل آید تا در ساختن کشور عزیزمان سهیم باشند و از تفتیش عقاید پرهیز گردد.

اگرچه می دانیم در گفتمان دولت تدبیر و امید نیز همه این موارد بلکه بیشتر و بهتر به چشم می آید ولی یادآوری آن بی حکمت نخواهد بود تا با سرلوح قرار دادن شعار مقام معظم رهبری در سال ۹۳قدم به قدم به دستیاب آنها نزدیک تر شویم.

نویسنده: صاحب مقصودی