blank

خزرآنلاین: مثل خود را در باب دولت به سان هواداری میدانم که تشویقها و فریادهایش در تنور همهمه یا تصمیم سازی مدیران تیمش رنگ اوهام میگیرد و آخر سرخورده و با قلبی شکسته دوباره و با شروع مسابقه ای دیگر همان طرفدار همیشگی میشود! دراینکه در زمره حامیان دولت دکتر روحانی -بواسطه فرایند مردمی بودنش […]

خزرآنلاین: مثل خود را در باب دولت به سان هواداری میدانم که تشویقها و فریادهایش در تنور همهمه یا تصمیم سازی مدیران تیمش رنگ اوهام میگیرد و آخر سرخورده و با قلبی شکسته دوباره و با شروع مسابقه ای دیگر همان طرفدار همیشگی میشود!

دراینکه در زمره حامیان دولت دکتر روحانی -بواسطه فرایند مردمی بودنش در استقرار،تایید مقام معظم رهبری،حمایتهای همه جانبه بزرگان نظام چون هاشمی و خاتمی،تدابیر عقلایی کابینه یازدهم،دلبستگی شخصی به یک ریس جمهور حقوقدان و…-به شمار می آیم قاعدتا تردیدی وجود ندارد، لیک باز از باب تذکر و به دلیل فاصله کابینه مستقر دولت در استان با رویکرد اصلی دولت باز هم به ایراد عرایضی همت میگمارم.

اساسا گیلان عزیز نیز به سان سایر استانها یکی از اجزای بسیط جمهوری اسلامی محسوب شده که متاثر از سیاستهای کلی نظام ورفتارهای اجرایی دولت مرکزی میباشد و مردم آن نیز همگام با سایر مردم شریف با طریق مردمسالار واز مسیر صندوق رای، آینده خویش را رقم میزنند.دولت هاشمی خاتمی احمدی نژاد و روحانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند و نیستند.

ضمن پرهیز از حاشیه های کلیشه ای مقالات اینچنینی مبادرت به تحلیل و آسیب شناسی اجمالی رفتار بدنه عالی دولت در استان و در دو حوزه رویکردی و ابزاری میپردازم چرا که برای حرکت در هر مسیر رویکرد ونگاه آمیخته با مانیفست و البته ابزارهای متناسب برای نیل به آن از ضرورت فراوان برخوردار میباشد.

رویکرددکتر نجفی بعنوان نماینده عالی دولت ،قطعا تحقق منویات و تدابیر دولت روحانی درمشی اعتدال و پرهیز از تندروی و ارتقای سطح عمومی جامعه از منظر سیاسی اقتصادی و فرهنگ است.به هر حال ایشان حتما گزینه مورد علاقه فعالین سیاسی یا فاتحان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در استان نبوده و خود نیز چنین ادعایی ندارد و حتما نظر و خواست دکتر نوبخت سرمایه متعالی گیلان در کابینه در به کرسی رساندن وی نقشی به سزا ایفا کرده است.

آقای استاندار اهتمام خود را را برای فرا جناحی جلوه دادن اعمال میکند حتی اگر با اصلاح طلبان ،اعضای ستاد و اعتدالیون فاتح انتخابات نشست وبرخاستی میکند سعی داشته این امور را گزیده در روزهای تعطیل و غیر رسمی و با رعایت جوانب صورت دهد.

اطرافیانش اورا به شدت مدیر و یک فرصت تاریخی برای گیلان میدانند که با پشت کردن از شغلهای لوکس دیگر برای خدمت به استان آمده است و منتقدانش هم او را فردی که متاثر از چند نفری معدود است قلمداد میکنند. اوج این مصداق را در احکام متعدد ستادی برای همشهریان اهل آستانه اش میدانند و گاهی حتما به اشتباه این رفتارها رادر راستای کاندیدا شدنش از حوزه آستانه اشرفیه در انتخابات آتی مجلس محسوب میدارند.البته دراین صف کشی وی مخالفانی هم دارد که بالذات مخالف دولتند و قصه ایشان معلوم…

اما آنچه که عیان است اینکه هنوز ساختار اجرایی مشخصی با الویت بندی مقوله ای از ایشان تعرفه نگردیده،گیلان فاقد سند توسعه حقیقی هنوز بدنبال روز مرگی است و استاندار هم به سان اسلافش روزهای زعامتش طی میشود.عدم مشخص کردن برنامه اجرایی ایشان در خصوص حیطه های کشاورزی،صنعت و توریسم با لحاظ محدودیتهای ملی در کنار عدم ترسیم دور نمای مدیریتی استان و سطح بندی سیاستها هم از نکات حایز اهمیت و در خور بحث محسوب میشود.

ابزار آقای استاندار همان استفاده از نیروهای متعهد ،همسو، متخصص و معتدل تعریف میشود که البته در این زمینه نیز وی با چالشهای اساسی دست و پنجه نرم میکند. ایشان در ابتدای راه جانشینی خود در حساسترین پست مدیریتی استان بعد از استانداری را به جای کیوان محمدی گزینه مورد انتظار که دارای تجارب شایان و روحیه ای آکادمیک بوده و مسیر اعتدالی را در این سالها طی کرده به محمد احمدی پور سپرد. فردی سلیم النفس و محترم که البته به دلایلی همچون ویژگیهای شخصی و گوشه نشینی ،عدم تعامل با نیروهای سیاسی استان در این سالها و شایبه تاثیرپذیری از برخی افراد از آن عام الشمولی برخوردار نبود و البته انتخابهای آتی وی نیز مزید برعلت شد تا امروز کار بدانجا برسد که پیکان انتقادات اصلی رو به آقای معاون باشد!

بیلان تعامل ایشان با نیروهای سیاسی استان در طی این مدت و گاها رفتارهای متناقض ایشان شاهد مثالی برای عینیت این موضوع میباشد.

معاونت عمرانی که آقای استاندار وی را فردی سختکوش و حاضر از ساعت ۶صبح در محل کارش میداند و ضمن احترام به ایشان، نگارنده عملکرد اورا در حوزه مدیریت قبلی اش دارای نقایص غیر قابل اغماض دانسته و یا حدا قل گزینه های دیگری را شایسته تر و مستحقتر و مفیدتر برای اداره بخش عمرانی استان می داند.

بخش کوچکی از فرمانداران برگزیده استاندار محترم ومدیران ستادی استانداری همسو ودر مسیر دولت تدبیر و امید قلمداد میگردند. اگر قرار به ابقا یا انتقال برخی از این نیروها از دولت قبل به این دولت بود پس اساسا خواست عمومی مردم برای رای دادن به دولت جدید و یا الگوی رفتاری شخص ریس جمهور در استفاده از گزینه های غیر از دولت قبلی چه نقشی خواهد داشت

بنظر میرسد دکتر نجفی هم در بعد رویکردی و هم در بعد ابزاری با چالشهای اساسی روبروست ،چالشهای که تا دیر نشده باید پر و تعیین تکلیف شود و عرصه را برای دوستداران دولت بیش از اندازه تنگ نسازد.

نویسنده: علیرضا سحرخیز

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)