blank

خزرآنلاین: با توجه به اینکه دانشگاهها ومراکز آموزش عالی هر جامعه نماد بالاترین سطح علم وفرهنگ آن جامعه محسوب میشود از این رو رسالتهای مختلفی در ابعاد آموزشی ،فرهنگی-تربیتی ، پژوهشی وفناوری و بالاخص مدیریتی بر عهده دارد که تربیت مدیرانی متخصص ومتعهد واثر بخش می تواند یکی از اهداف بلند مدت آن باشد.از این […]

خزرآنلاین: با توجه به اینکه دانشگاهها ومراکز آموزش عالی هر جامعه نماد بالاترین سطح علم وفرهنگ آن جامعه محسوب میشود از این رو رسالتهای مختلفی در ابعاد آموزشی ،فرهنگی-تربیتی ، پژوهشی وفناوری و بالاخص مدیریتی بر عهده دارد که تربیت مدیرانی متخصص ومتعهد واثر بخش می تواند یکی از اهداف بلند مدت آن باشد.از این رو باید چشم اندازی متوازن و نظام مند ،عدالت محور و کارآمد و کارآفرین داشته ودر خدمت مصالح عمومی افراد ومنافع ملی بوده و با توجه به موقعیت وشرایط ویژه آن دارای شاخص ها واستاندارد های بومی نیز باشد . با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید حرف وحدیث های زیادی در مورد تغییر مدیریت های دانشگاهی در کشور وبه تبع آن استانها بر روی زبان ها افتاد که اکنون پس از گذشت نزدیک به یکسال از عمر این دولت شاهد سایه روشن های پر فراز ونشیبی در عرصه انتصابات مدیران آموزشی بوده ایم.در همین راستا دانشگاه آزاد اسلامی نیز بعنوان یکی از مراکز آموزشی پیشرو در سطح آموزش عالی با حضور دکتر میرزاده بر پیشانی آن و با توجه به سابقه چندین دهه خود از این قاعده مستثنی نبوده و حتی بعنوان یک نهاد خصوصی ، بیشتر وپیشتر از سایر مراکز آموزشی موازی موجود ، زیر ذره بین نافذ منتقدان قرار داشته وفعل وانفعالات وتغییرات درونی آن مخصوصا در حوزه استانی وشهرستانی  همیشه مورد توجه بوده است.

پر واضح آشکار است که استفاده از مدیران بومی همواره یکی از مطالبات اساسی مردم هر منطقه بوده و تکرار این مطالبه طی سی و چند سال گذشته نشان می دهد که مردم اثری از برآورده شدن معقول این خواسته ندیده اند. نگاه به این مساله ومیزان سخاوت در سپردن امور به مردم استان وشهرستان مطبوع رابطه مستقیمی با وضعیت سیاسی کشور دارد وهرچه درجه اعتقاد به دموکراسی وتصدی مردم بر امور خود در دولت ها بیشتر باشد ، میزان استفاده از مدیران بومی هم بیشتر خواهد بود .هر چند که عدم استفاده از نیروهای متخصص ، نخبه وکاردان استانی وشهرستانی در دراز مدت راه را بر انباشت تجربه مدیریت بومی خواهد بست اما یک مدیر بومی لایق ، توانمند ومجرب می تواند با انگیزه وتعلق خاطر و شناخت همه جانبه نسبت به جایگاه و فضای پیرامون وجلب اعتماد عمومی اطرافیان خود نقش اثر گذار وبسزایی در رشد وشکوفایی وزایش ایده ها وخلاقیتهای سازمانی خود داشته باشد. از جمله مهمترین نقصان وآفت های مدیران غیر بومی سیاسی بازی و باند گرایی است .بدین علت که مدیران مذکور آگاهی مناسبی در امور استان وحتی شهرستان وفعالین و نهادهای مرتبط در منطقه را نداشته وبه ناچار جهت تحقق اهداف خود به مدیران سیاسی روی می آورند ویا از گروه وجبهه خاصی خط مشی می گیرند و بدین طریق استقلال فکری و رفتاری خود را تحت الشعاع قرار می دهند .

دکتر احمد شاهورانی نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه شمال کشور منتج ومحصول چنین نگاهی است .اگر چه وی به عنوان فردی غیر بومی ، انتخاب غیر منتظره ای از سوی حمید میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برای مسوولین وشهروندان گیلانی در این جایگاه بوده است ودر عمل نمی توان از او در قامت یک فرصت  برای دانشگاههای آزاد استان گیلان نام برد ، چه بسا فرصت سوزی هایی نیز اخیرا از وی در مجموعه دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان دیده شده است .هر چند که  شاید با توجه به سوابق اجراییش با اندکی اغماض بتوان حضور او را برای آینده حوزه آموزش عالی گیلان به فال نیک گرفت اما انتصابات اخیر وی مخصوصا در دانشگاه آزادواحد رشت ولاهیجان شبهات زیادی را برای صاحبان خرد ومسوولین ونمایندگان استان وشهروندان گیلانی در پی داشته است . دکتر علیرضا امیر تیموری ودکتر سهراب کرد رستمی نمونه هایی از چینش غیر بومی وبدون تدیبر وی در جایگاه مدیران آموزشی استان هستند که به ترتیب لوح ریاست دانشگاه آزاد اسلامی رشت ولاهیجان را بر دیوار اتاق کارشان آویختند تا این عمل باعث شود مدیران لایق بومی استان بدلیل عدم پشتیبانی مناسب ، مجدد به محاق رفته وتا تودیع ومعارفه ای دیگر در لاک انزوای خود فرو روند .دکتر شاهورانی فقط به این موضوع بسنده نکرده است وحلقه تغییراتش را تنگ تر نموده وبا رویکردی انحصاری کلید ریاست دانشگاههای آزاد رشت ولاهیجان را به نوعی به شاگردانش سپرده است زیرا همگی تحصیلکرده علوم ریاضیات بوده واکنون وقت آن است که با پذیرفتن این مسولیت حق شاگردی نسبت به استاد بجا آورده شود ، دریغ از آنکه دکتر شاهورانی با این عمل مجال عرض اندام و رشد وشکوفایی را از سایر مدیران کارآمد در گرایشهای تحصیلی دیگرربوده است.با این همه آشکار است که  انتصابات اخیر دانشگاههای آزاد اسلامی در گیلان به مذاق خیلی افراد خوش ننشست وحاشیه هایی نیز با خود در برداشت. بعنوان مثال یکی از نمایندگان استان در راستای اعتراض به این عملکرد در جلسه مجمع نمایندگان استان گیلان با دکتر حمید میرزاده حضور نیافته و  نماینده دیگری در اظهارات خود عنوان نموده که این انتصابات بدون مشورت مسوولین ونمایندگان استان صورت پذیرفته وبه صورت خودجوش میان دکتر شاهورانی وبرخی معاونین دکتر میرزاده پایه ریزی شده وحتی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کشور بعنوان امضاکننده احکام روسای جدید از واقعیت ماجرا مطلع نبوده است .بنابراین آنچه که قابل پیش بینی است آنست که نگرش و رویکرد دکتر احمد شاهورانی در ابتدای کار خود حداقل در حوزه انتصابا ت استان گیلان در آینده ای نه چندان دور درصورت عدم تعدیل وبازنگری مشکل آفرین خواهد بودو این سوال به ذهن متبادر می شود که هدف وی در حمایت از نیروهای غیر بومی چیست وگرایش فردی او در تغییرات استانی تا چه حد در جهت اعتلای منابع انسانی بومی تاثیری ناکارآمد خواهد داشت…/

نویسنده: مهدی روحی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)