blank

اینان آنگونه سخن می رانند که گویا ارباب و قیم مردم و مالک ملک و مملکت اند و از همه ی دیگران انقلابی تر ، مسلمان تر ، معتقدتر ، ارزشی تر ، اصولگراتر و سینه چاک ترند و گاه نیز آنچنان پا را فراتر از حد وحدود خویش نهاده و می نهند تو گویی […]

اینان آنگونه سخن می رانند که گویا ارباب و قیم مردم و مالک ملک و مملکت اند و از همه ی دیگران انقلابی تر ، مسلمان تر ، معتقدتر ، ارزشی تر ، اصولگراتر و سینه چاک ترند و گاه نیز آنچنان پا را فراتر از حد وحدود خویش نهاده و می نهند تو گویی فقط همین هایند که انقلابی اند ، مسلمانند ، ارزشی و ولایتمدارند و حتی ایرانی ترند!

به این عده از دوستان باید متذکر شد که این راه که آنها پیش گرفته و می روند به ترکستان است ! آنها باید به عقلانیت روی آورند و از افراطی گری اجتناب ورزند و ناکامی خود در انتخاباب را با همه وجود بپذیرند و باور کنند که ” آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت ” هشت سال مدیریت اجرایی کشور را از جانب مردم در دست گرفتند و بر خلاف شعارهای فراوانی که سر دادند ، نتوانستند به وعده های خود عمل کنند و اعتماد مردم را حفظ کنند و همچنان در عرصه مدیریت اجرایی نظام بمانند ، لذا علیرغم همه شگردها و تلاش ها و شعارها در ۲۴ خرداد ۹۲ مردم با حضور پرشکوه در انتخابات ، از کاندیداها و شعارهای آنان اقبال واستقبال و نکرده و بر خلاف تصور و انتظارشان به دکتر حسن روحانی که با شعار ” تدبیر و امید ” و گفتمان ” اعتدال و عقلانیت ” به صحنه آمده بود روی آورده و رای دادند و سرنوشت مدیریت اجرایی کشور را حداقل برای ۴ سال به او سپردند و….

این عده از دوستان دلسوز و خیرخواه ، بهتر است این همه در امور مدیریت و مدیران اجرایی دخالت و سنگ اندازی نکنند و از فرصت پیش آمده برای بازنگری در عملکرد و مواضع خویش و اصلاح افکار و کنترل احساسات خود استفاده کنند و اجازه دهند مسئولان کشور و استان در جهت انجام تعهدات خود و تحقق شعارهای پذیرفته شده رئیس جمهور محترم گام بردارند.  

نویسنده: محبوب روستا

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)