blank

ترجمه متن نویسنده: طنزدوست میانگین امتیازات ۵ از ۵ ۰/۵ (۰ نظر)

نخست‌وزیری که نگرانی از شنود آمریکا ندارد/ نخست‌وزیر هند، تلفن همراه ندارد و از ایمیل شخصی استفاده نمی‌کند!

ترجمه متن

نخست‌وزیری که نگرانی از شنود آمریکا ندارد/ نخست‌وزیر هند، تلفن همراه ندارد و از ایمیل شخصی استفاده نمی‌کند!

نویسنده: طنزدوست

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)