blank

با نگاهی گذرا به آزمون های استخدامی برگزار شده و یا در حال برگزاری و انجام محاسبه ای ساده و سرانگشتی به راحتی می توان دریافت که برگزاری یک آزمون جذب نیروی انسانی نه تنها هزینه ای روی دستان سازمان ذیربط نمی گذارد بلکه بسته به نوع ,اهمیت و تعداد نیروی مورد نیاز و شرکت […]

با نگاهی گذرا به آزمون های استخدامی برگزار شده و یا در حال برگزاری و انجام محاسبه ای ساده و سرانگشتی به راحتی می توان دریافت که برگزاری یک آزمون جذب نیروی انسانی نه تنها هزینه ای روی دستان سازمان ذیربط نمی گذارد بلکه بسته به نوع ,اهمیت و تعداد نیروی مورد نیاز و شرکت کنندگان ,هر آزمون استخدامی گاه تا دهها میلیون تومان سود به جیب های آن سرازیر می کند.

برای درک بهتر موضوع فقط کافیست به این نکته توجه نماییم که هزینه های برگزاری یک آزمون استخدامی از هزینه تهیه و طرح سئوالات ,تکثیر و چاپ دفترچه ها,هزینه و دستمزد مراقبان و تصحیح کنندگان و اندک هزینه پذیرایی داوطلبان به صرف یک کیک و ساندیس در صحنه برگزری آزمون تشکیل می شود  که جمع این ارقام در بسیاری از آزمون ها بویژه آزمون های ادارات و سازمانهای دولتی که در تامین نیروی انسانی ,امکانات جاپ و تکثیر ,محل برگزاری امتحان و بسیاری دیگر از فاکتورها خودکفا هستند به هیچ وجه با هزینه های آزمون برابر نبوده و گاه حتی نزدیک به آن نیز نمی باشد.

برای مثال اگر سازمان آموزش و پرورش تصمیم به برگزاری آزمون استخدامی بگیرد بدون تردید از مدارس این سازمان بعنوان مکان های برگزاری استفاده خواهد کرد و و نیازی به پرداخت و تحمل هزینه ای برای محل برگزاری ندارد و چه بسا با استفاده از پرسنل داخلی و سئوالات آرشیوی تنها هزینه گردآوری آنها را که بسیار ناچیز است خواهد پرداخت.

با محسابه ای دقیق معلوم می شود که هزینه شرکت دادن یک دوطلب در آزمون استخدامی یک سازمان با احتساب همه موارد مذکور به زحمت به رقم ده تا پانزده هزار تومان میرسد اما در سالهای اخیر کمتر نهادی برای آزمون استخدامی خود مبلغی مشابه و یا نزدیک به این رقم مطالبه نموده است.

برای مثال در هفته های اخیر یکی از بزرگترین سازمانهای استان گیلان به جهت دارایی و نیروی های انسانی مرتبط بصورت مستقیم و غیر مستقیم و مراجعین,  برای جذب چهارده نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام به فراخوان نموده و داوطلبان را ملزم نموده است مبلغ چهارصد هزار ریال معادل چهل هزار تومان را بعنوان هزینه شرکت در آزمون پرداخت نمایند.

بدیهی ست با توجه به اعتبار و جایگاه سازمان مذکور و همچنین با وجود سیل عظیم جوانان جویای کار و علاقمند به استخدام در چنین سازمانهایی تعداد شرکت کنندگان در این آزمون برای تصدی مشاغل موجود به بیش از چند هزار نفر خواهد رسید و البته ضرب این تعداد داوطلب در رقم مذکور به راحتی به چند ده میلیون تومان می رسد.

مشابه این مورد اقدام ادارات دیگر نیز وجود دارد آزمونهایی که چند ماه گذشته با شرکت بیش از بیست و چند هزار نفر در گیلان برگزار گردید و داوطلبان برای شرکت در آن بیست هزار تومان پرداخت نمودند که محاسبه این رقم به درک بهتر موضوع و فهم جوانب پنهان برگزاری آزمون هایی از این دست کمک می کند.

تردیدی نیست که تمامی مبلغ دریافتی از داوطلبان شرکت در یک آزمون یکجا و بی درنگ به خزانه دولت واریز خواهد شد و در این میان هیچ شخصی از عواید آن بهره مند نخواهد شد اما سئوال مهم این ست که اگر ارائه خدمتی برای یک سازمان ده هزار تومان هزینه در بردارد چرا سازمان مطبوع باید چند برابر مطالبه نماید و حتی گاه حقوق تمام پرسنل جذب شده از طریق آزمون نیز از محل درآمد همان آزمون قابل پرداخت است.

از طرفی باتوجه به آنکه داوطلبان و متقاضیان شرکت در اینگونه آزمونها تنها جوانان بیکار و عمدتا از قشر محروم و آسیب پذیر جامعه اند آیا پرداخت این مبالغ غیر واقعی  از دیدگاه شرعی امری پسندیده است؟

با روند افزایش هزینه های آزمون ها برای داوطلبان رفته رفته این شائبه در ذهن جوانان داوطلب شکل می گیرد که بسیاری از سازمانها برای جلب و تامین هزینه های مورد نیاز خود اقدام به برگزاری آزمون نموده و گاها اقدام به استخدام نیروهای غیر استخدامی و قراردادی خود در فرآیند همین استخدام می نمایند.

نویسنده: جبار نوروزی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)