blank

ستون این هفته ی کشتی سرا به حامد عباسی می پردازد. کشتی گیری ۸۰ کیلویی که از ۱۴ سالگی در نصیرمحله ی شفت با مشاهده ی پیروزی شاپور معینی در برابر خدادادی از کلاچای، شیفته ی کشتی شد در همان کشتی سرا به میدان رفت و در اولین مبارزه ی خود جواد پرهیزگار را شکست […]

ستون این هفته ی کشتی سرا به حامد عباسی می پردازد. کشتی گیری ۸۰ کیلویی که از ۱۴ سالگی در نصیرمحله ی شفت با مشاهده ی پیروزی شاپور معینی در برابر خدادادی از کلاچای، شیفته ی کشتی شد در همان کشتی سرا به میدان رفت و در اولین مبارزه ی خود جواد پرهیزگار را شکست داد. شاپور معینی الگوی ورزشی عباسی محسوب می شود. مبارزه ی سال ۸۸ بین شاپور و مسیح شولی در مازندران مهیج ترین مبارزه ای است که عباسی شاهد آن بوده است. ابتدا در شب اول برپایی کشتی، مسیح بر شاپور غلبه کرد اما در شب دوم شاپور در مبارزه ای به یاد ماندنی، حریف مازنی را شکست داد و دوران کرد.

حامد عباسی پیش از ثبت هر گونه عنوانی در کشتی محلی، در کشتی آزاد یکبار در نوجوانان در ۵۸ کیلو و یکبار در جوانان در ۶۳ کیلو در سطح استان به قهرمانی رسید و در کشتی فرنگی در رده ی بزرگسالان در ۷۴ و ۸۴ کیلو دو بار بر سکوی اول رقابتهای استانی رسید. اما در کشتی گیله مردی از سال ۸۲ در تنکابن با کسب یک عنوان نایب قهرمانی چهره شد. یکسال بعد در چابکسر به مقام سومی قناعت کرد و در سال ۸۴ در رودبنه در فینال به عسگری باخت و باز هم نایب قهرمان شد. دو سال بعد حامد عباسی در رستم آباد با پیروزی بر امیر دلجو برای اولین بار بر سکوی اول رقابتها ایستاد. در همان سال در پره سر در فینال به سد مهدی صارمی برخورد کرد و قهرمانی را از دست داد. در سال ۸۷ در سالن تختی رشت به مقام سوم رسید و در سال ۸۸ در همین سالن همین عنوان را تکرار کرد. در این رقابتها عباسی در مبارزه با صابر حسینی با مشت به حریف تاخت و او را نقش بر زمین کرد. عباسی کشتی گیری آزادکار است و به مشتزنی در کشتی علاقه ای ندارد اما مشتزنی حسینی باعث شد مبارزه ی دو پهلوان تبدیل به نبردی درگیرانه شود. (پنج سال پیش از آن بود که دو دندان حامد با مشتی که از حسینی تنکابنی خورد شکست) این مهمترین پیروزی حامد عباسی در کشتی گیله مردی محسوب می شود. در همان سال مهمترین شکست او نیز در پره سر در مقابل عاشری ماسالی رقم خورد. عاشری، دوست، رقیب ورزشی، و کشتی گیری از اقوام عباسی بود و شکست از او برای حامد عباسی تلخ و گران تمام شد. در سال ۸۹ عباسی در جواهرده سوم شد و در سال ۹۰ در شیرذیل فومن اشکان هاشمی را شکست داد و در آخرین میدان خود به قهرمانی رسید. او در دو سال گذشته در هیچ کشتی سرایی به میدان نرفته است.

محمد سطح و عقیل نصیری بهترین دوستان عباسی در کشتی گیله مردی می باشند و از اشکان هاشمی و سروش بابایی به عنوان مهمترین حریفان وی یاد می شود.

حامد عباسی فوق دیپلم الکترونیک دارد و در ۲۸ سالگی با دو فرزند سه و شش ساله، فعلا به عنوان مربی و مدیر باشگاه کشتی (تحت مالکیت فردین معصومی) در ماسال فعالیت می کند.

نویسنده: وحید شعبانی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)