blank

امیدوارم ، مجموعه تصمیم گیری های شورای اسلامی شهر رشت ، بتواند منافع و مصالح شهروندان را تامین و رشت کنونی را به درجه قابل قبولی از توسعه و رشد برساند . با هدف کمک به تصمیم گیری های شورا اسلامی شهر، طرح نکات زیر ضروری به نظر می رسد: ۱- در یک مفهوم عام، […]

امیدوارم ، مجموعه تصمیم گیری های شورای اسلامی شهر رشت ، بتواند منافع و مصالح شهروندان را تامین و رشت کنونی را به درجه قابل قبولی از توسعه و رشد برساند . با هدف کمک به تصمیم گیری های شورا اسلامی شهر، طرح نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

۱- در یک مفهوم عام، دوام، استمرار و استحکام هر نظام اجتماعی مستلزم همکاری میان افراد و تأمین نیازهای اجتماعی و فرهنگی است . وجود همکاری در سیستم اجتماعی، باعث جلوگیری از عدم تعادل ها می شود و هم افزایی و توان بخشی آن را ارتقاء می بخشد

۲- در هر ملیت و قوم و قبیله ای، وحدت و همبستگی مردم، مظهر فهم و تلاش مشترک برای دستیابی به اهداف بزرگ و مانع بروز شکاف ها، شورش ها و بد اخلاقی ها و تضعیف توانایی ها و … می گردد.

۳- اختلاف منافع، سلیقه، باور و اندیشه در یک جامعه پویا و زنده انسانی امری طبیعی است، اما موضوع مهم این است که با پذیرش این اختلاف ها به عنوان پدیده هایی طبیعی و با استفاده از راه حل های انسانی، مسالمت آمیز ، عقلایی و منطقی ، دیدگاه ها را پیرامون محورهای مهم، عام و مورد قبول پذیرش اکثریت مردم به همدیگر نزدیک کنیم و از این ظرفیت ها ، جامعه بهرمند شود .پدیده مهمی که زمینه وحدت را مساعد می سازد این است که اعضای جامعه از لحاظ ادراکی ، به تفاهم متقابل و وفاق جمعی در قلمروهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… رسیده باشند .

۴- شورای چهارم شهر رشت برای نیل به اهداف خود باید از تصمیم‌های سیاسی دوری کند و با تمرکز بر برنامه های توسعه شهر و از منظری کارشناسانه ، اقدامات موثری را در توسعه شهری انجام دهد .

۵- شورای شهر بدون وفاق و انسجام و برنامه گرایی سرانجام خوبی نخواهد داشت و ازمتن اصلی مسایل و مشکلات شهری دور می شود و در مسیر حاشیه قرار خواهد گرفت.برای این که شورا در دام مسایل حاشیه ای گرفتار نشود به همدلی و هم‌ افزایی نیازمند است. مهم‌ترین مسئله این است که اعضای شورای شهر باید اولویت‌های اجتماعی، عمرانی، زیست محیطی و سایر موضوعات مرتبط با توسعه شهری را از منظر حقوقی، تخصصی و کارشناسی بررسی نموده و بسترهای اجرایی تصمیمات را فراهم سازند .

۶- شورای شهر بایدازگرایش های صنفی و قومی ومحلی گری دوری جوید.رگه هایی ازاین رویکرد دررفتاردسته ای از اعضای شورا دیده می شود. می دانیم که رشت محل تجمع خرده فرهنگ های مختلف است و شهروند آن سال هاست به طور مسالمت آمیزی در کنار هم زندگی می کنند؛ بنابر این، اگر تلاش شود که یک خرده فرهنگی خود را بر دیگران تحمیل کند، مشکلاتی را در شهر ایجاد می کند. صنفی گری و قومیت گرایی و محلی گری هم چون سیاسی شدن شورا، به نفع شورا و شهروندان نیست و باعث ایجاد شکاف در جامعه می شود .این موضوعات قاعدتا از منظر شهروندان و نهادهای نظارتی پوشیده نخواهد ماند .

۷- شورای اسلامی باید به وظایف اصلی خود بازگشت نماید . بالاترین حق شهروندی اجرای قانون است که باید از سوی شورای شهر صورت گیرد.شورای اسلامی دو وظیفه مهم دارد.این وظایف یکی توجه و سامان دهی حوزه نظارتی و دیگری تصمیم گیری مناسب در صحن و کمیسیون های تخصصی شورا بادراولویت قرار دادن مطالبات شهروندان است.

۸- ازمجموعه مباحثات مطرح در شورا بر می آید که آنان براساس وفاق و همدلی و توجه به موضوعات مهم شهری مانند حل معضل ترافیک ، کاهش مسائل زیست ‌محیطی، نوسازی بافت فرسوده ، گردشگری ، سرمایه گذاری، اقتصاد شهری را مهم‌ترین ماموریت شورای خود می شمارند و اراده نموده اند در سایه آرامش و همدلی ۱۵ عضو شورا ، بتوانند این اهداف را محقق سازند.

۹- اعضای شورا باید بدانند که مهم ترین مطالبه شهروندان ، انتخاب شهرداری متعهد، متخصص و بومی و کارآمد است و این ظرفیت نباید در اختیار عناصر غیر بومی هر چند دارای اسامی مثلا از دید آنان بزرگ باشد! . نباید فرصت های خدمتگزاری ازمتخصص دلسوز و متخصص استان به هر دلیل و بهانه ای گرفته شود .

۱۰- شنیده می شود برخی ازنمایندگان مجلس و یا برخی از اعضای شورا به دنبال شهردار غیر بومی هستند و به طورعجیبی هم تلاش می کنند اهداف خود را محقق سازند که خبر خوشایندی نیست و می تواند تفاسیر متعددی داشته باشد!

بهتر است پشت پرده این نوع تحرکات از سوی رسانه ها، کالبد شکافی شود تا همچون گذشته،برای سرنوشت مردم و مدیریت شهری در ارتباطات و لابی ها و فشارهای پنهان ، تصمیم گیری نشود .

نویسنده: کامبیز نویدی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)