blank

این تحولات که بهانه آن در دستان دو رئیس جمهور یکی از خاورمیانه با قدرت و نفوذ ایدئولوژیک و جایگاه استراتژیک آن در تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای و دیگری از آن سوی مرزهای دور که در یک قرن اخیر بازیگر اصلی بازی های سیاسی و قدرت نمایی جهان بوده است، می باشد. […]

این تحولات که بهانه آن در دستان دو رئیس جمهور یکی از خاورمیانه با قدرت و نفوذ ایدئولوژیک و جایگاه استراتژیک آن در تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای و دیگری از آن سوی مرزهای دور که در یک قرن اخیر بازیگر اصلی بازی های سیاسی و قدرت نمایی جهان بوده است، می باشد.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که پس از روی کارآمدن با رای مردم که بر پایه اعتماد به شعار اعتدالگرایی و تدبیر و امیدش بوده است اکنون تلاش دارد تا در عرصه بین المللی نیز چهره ای دیگر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی را با گفتمان اعتدالگرایی به رخ بکشد و با منش اعتدالگرایانه ضمن حفظ ارزش ها و منافع ملی کشورش با باراک حسین اوباما این رئیس جمهوری از نژاد دیگر امریکا را که او هم با شعارهای صلح دوستانه در عرصه بین المللی یکه تازی می کند فصل جدیدی از روابط سیاسی را طرح ریزی کنند هر چند که دیوار های بی اعتمادی بین دو کشور ایران و امریکا بیش از سه دهه است که مانع بزرگی برای نشستن سران آنها بر گرد میز تفاهم و همکاری است .

فضای سیاسی حاکم بر امید واریهای شکل گرفته برای اتفاق های احتمالی رویا رویی روسای دو کشور ایران و امریکا هر چند که از سوی بسیاری مخالفین داخلی و خارجی سیاست های این دو کشور چندان دلنشین نیست اما هر اتفاقی که دراین روزها در نشست سازمان ملل بیافتد ، نقطه عطفی برای حرکت های آینده سیاست خارجی خواهد بود که می تواند مسیر حرکت را یا به سمت تعاملات ببرد و یا به سوی تعارضات و پافشاری بر واگرایی هایی که می تواند در بلند مدت چالشی جدی تر در مدیریت خاورمیانه و در نهایت تحولات جهانی داشته باشد .

امروز به بهانه نشست سازمان ملل متحد حسن روحانی و  باراک حسین اوباما که دو چهره ی تحصیل کرده در رشته حقوق و دو رییس جمهور حقوقدان هستند می توانند با درک جایگاه منزلت ملت و کشور خود و پذیرفتن واقعیت ها فصل جدیدی در پهنه سیاسی و روابط دو کشور و مدیریت جهانی بگشایند و با فهم و زبانی مشترک زمینه را برای صلحی پایدار بر مبنای احترام به عقاید و ارزشهای یکدیگر در جهان فراهم کنند پذیرفتن حقوق ملت ایران و عذرخواهی طرف مقابل به دلیل ستم ها و زحماتی که در طول بیش از ۵۰ سال اخیر بویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران به ملت و نظام برخواسته از آرمان های ملت ایران روا داشته است می تواند نقش مهمی در برقراری تعامل و رفع سوء برداشت ها داشته باشد و مردم ایران از رییس جمهور خود دفاع قاطعانه در کنار نرمش مقتدرانه برای دست یافتن به حقوق خود را می طلبند.هرچند که احتمال نشستن این دو چهره در مقابل هم هنوز نیازمند پیش فرضها و پیش شرطهای بسیاری است اما این حسن و آن حسین در فرصت تاریخی که در اختیار دارند اینک قادر خواهند بود بستری برای روابط دیپلماتیک سازنده بر پایه ی مبانی حقوقی که هر دو متخصص آنند با حفظ استقلال و هویت کشور و ملت خود از پیچ دورانی بحرانی که امروز شاهد آن هستیم و لابی های افراطی به دنبال برهم زدن تعاملات سیاسی جهان در راستای منافع خود هستند بگذرند. امروز رییس جمهور ما با دستی پر از گفتمان سازنده ی جمهوری اسلامی پا به نشست سازمان ملل متحد گذاشته است و امید است طرف های مقابل نیز با درک درست واقعیت های پیرامون جمهوری اسلامی و اهداف و آرمانهای آن زمینه را برای بازگشت با دستانی پر به کشور را برای وی فراهم کنند وگرنه شاید دیگر چنین فرصتی برای ایجاد تفاهم فی مابین به زودی میسر نشود.

نویسنده: یونس رنجکش

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)