blank

روستاها ,خواستگاه تمدن های بزرگ بشری هستند که  گذشتگان ما روزگاری ابتدایی ترین و ساده ترین شکل جوامع بشری و تجمعات انسانی را در دامان صمیمی و پر مهر آن پایه ریزی نمودند و آنگاه برای بلند پروازی های خود فضای بیبشتری را طلب نمود ند بر وسعت آن افزودند و شهر ها و ابر […]

روستاها ,خواستگاه تمدن های بزرگ بشری هستند که  گذشتگان ما روزگاری ابتدایی ترین و ساده ترین شکل جوامع بشری و تجمعات انسانی را در دامان صمیمی و پر مهر آن پایه ریزی نمودند و آنگاه برای بلند پروازی های خود فضای بیبشتری را طلب نمود ند بر وسعت آن افزودند و شهر ها و ابر شهر ها پدید آورند

بزرگترین شهرهای جهان که گاه میلیونها انسان را در خود جای داده اند روزگاری روستاها و دهکوره هایی با  جمعیتی به شمار انگشتان یک دست بودند که با افزایش جمعیت و رشدآ مار نفوس و مسکن بزرگ و بزرگتر شده اند و به جایگاه کنونی دست یافته اند و ایجاد امکانات مناسب و فراخور دوران و زمان موجب شد تا کسانی به نیات گوناگون شهر نشینی را بر سکونت در روستاها ترجیح دهند

در کشور مانیز بعلت عدم تخصیص عادلانه امکانات رفاهی و,بهداشتی ,تحصیلی ,درآمد و مواردی دیگر به روستاها  جمعیت شهرنشینی  به استناد سرشماریهای صورت گرفته از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ از  31 در صد به ۶۸٫۸درصد افزایش یافت و ناگهان  بر جمعیت شهرنشین کشور افزوده شد و این روند تا آنجا ادامه یافت که معضلات زیست محیطی ,آب وآلودگی هوا ,عدم امکان اختصاص امکانات مناسب و بسیاری دلایل دیگر مسئولین را مجبور کرد که جهت جلوگیری از روند مهاجرت به سمت شهر ها و حتی ایجاد شرایط مهاجرت معکوس طرح ها و گاه اقداماتی اتخاذ نمایند

یکی از این راهکارها ,ایجاد امکانات رفاهی ,بهداشتی,درمانی ,تحصیلی و خلاصه تخصیص عادلانه امکانات به روستاها بود تا نه تنها ساکنان روستاهای کشور به طمع دست و پاکردن زندگی بهتر راهی شهر هانشوند بلکه بسیاری از مهاجران نیز به قصد بازگشت به سرزمین اجدادی خود و استفاده از ویژگی های طبیعی به روستاها مهاجرت نموده و از افزایش جمعیت شهرها جلوگیری شود

با افزایش جمعیت شهرها و استقرار مراکز حاکمیت در آن و افزایش سرمایه گزاری دولت ها ومردم ,میل و علاقه عمومی به زندگی در شهرها بیش از روستاهاست و بنابراین  بدون تردید ایجاد شرایط مسائد زندگی در روستاها علاوه بر  کاهش رغبت عمومی به مهاجرت به شهرها, روستاها  را پر رونق نموده و آثار دراز مدتی بر حفظ و سلامت زندگی بشری و بقای  جوامع انسانی خواهدداشت

علاوه براین روستاها در تمام کشور های جهان محل تولید نیازهای حیاتی و استراتژیک شهرها و تمام مردم کشور هستند تولیداتی از قبیل انواع محصولات کشاورزی ,دامی و بسیاری از نیازمندی های دیگری که جوامع بشری حتی یک روز نیز بدون آن نمی توانند به حیات خود ادامه دهند

در کشور ما در سالهای اخیر توجه خاصی به پیشرفت روستاها شده است و از اقدامات انجام شده و قوانین جاری مشخص است که حاکمیت به ضرورت موضوع پی برده است اما همچنان روستاهای ایران در محرومیت های فراوان غوطه ورند و امکانات و شرایط زندگی در آنها به هیچ وجه قابل مقایسه با شهرها نیست

در بسیاری از روستاهای کشور حداقل امکانات مانند راههای دسترسی مناسب,امکانات بهداشتی و درمانی ,امکانات آموزشی,زیر ساختهای عمرانی ,ارتباطات و بسیاری از موارد دیگر یا وجود ندارند و یا در صورت ایجاد در حداقل سطح ممکن و دارای  اشکالات ساختاری فراوان  هستند

اینک در بسیاری از روستاهای کشور مردم در فصل سرما نفت سفید را برای گرمایش خانواده با مشقت فراوان تهیه می کنند و در فصل تابستان از فشار ضعیف و نامناسب شبکه برق برای استفاده از لوازم سرمایشی گله مندند

کشاورزی در درصد زیادی از روستاهای کشور آن هم به روش سنتی تنها محل تامین در آمد آنان است و از  ایجاد اشتغال پایدار و مناسب خبری نیست

شاید هنوز بعضی از  مسئولین به خوبی نمی دانند سازندگی و آبادانی روستاها با پیشرفت کشور نسبت مستقیم دارد و سرمایه گزاری در ایجاد زیر ساخت های عمرانی روستاها در آینده ای نه چندان دور به آبادانی کشور منجر خواهد و لازم است که امر به این مهم توجه نمایند

نویسنده: جبار نوروزی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)