blank

چوبر عنوان قهرمانی رقابتهای کشتی گیله مردی چوبر شفت،در سنگین وزن به محمدرضا عاشری از ماسال رسید.جوان ۲۳ ساله ای که بالاتر از حسن رمضانی از املش و صفر فدوی از رحیم آباد قرار گرفت.این در حالی بود که عاشری و رمضانی بی شکست به فینال رسیده بودند و پیش از فینال صفر فدوی در […]

چوبر

عنوان قهرمانی رقابتهای کشتی گیله مردی چوبر شفت،در سنگین وزن به محمدرضا عاشری از ماسال رسید.جوان ۲۳ ساله ای که بالاتر از حسن رمضانی از املش و صفر فدوی از رحیم آباد قرار گرفت.این در حالی بود که عاشری و رمضانی بی شکست به فینال رسیده بودند و پیش از فینال صفر فدوی در کشتی با حسن رمضانی،دست این حریف املشی را به نشانه ی پیروزی حریف بالا برده بود تا همه چیز علیه عاشری رقم بخورد.اما عاشری که بعنوان پدیده ی سنگین وزن کشتی گیله مردی شناخته میشود در کمتر از دو دقیقه حسن رمضانی را بر زمین زد و به قهرمانی رسید.

در سبک وزن نیز اشکان هاشمی از کلاچای به عنوان پدیده ی سبک وزن کشتی گیله مردی بالاتر از امیر دلجو و منصور سلطانی قرار گرفت و قهرمان شد.

نکته ی حاشیه ای کشتی چوبر بدقولی برخی چهره های شناخته شده ی منطقه درباره ی اهدای سکه ی بهار آزادی به نفرات برتر بود که دست برگزارکنندگان را در حنا گذاشت.با اینحال نفرات اول از هر دو وزن یک میلیون تومان،نفرات دوم نیم میلیون،و نفرات سوم ۳۵۰ هزار توان به صورت نقدی گرفتند.گفته میشود که جوایز قهرمانان کشتی چوبر در دکه های کشتی سرا به آنها داده شد و خبری از مراسم اهدا جوایز نبود.

سروان

در کشتی گیله مردی سروان در سنگین وزن مرتضی جانعلی پور از سراوان به قهرمانی رسید و امیر جواهردهی و سعید افشار از کلاچای دوم و سوم شدند.

در سبک وزن نیز رامین یوسف پور از رشت به قهرمانی رسید،اسماعیل پژوهنده از سراوان دوم شد و ساسان آقایی از شهرستان به مقام سوم قناعت کرد.

دو قهرمان کشتی سراوان هر کدام یک نیم سکه ی بهار آزادی و یکصدهزار تومان وجه نقد،نفرات دوم هر کدام یک نیم سکه،و نفرات سوم هر کدام دویست هزار توان پول نقد به عنوان جایزه دریافت کردند.

علی ادهمی،عزیز لطفی و سید امین هاشمی برگزارکنندکان،رضا قربانی و معین بشارتی داوران،و حمید قلی دخت از رستم آباد گوینده ی رقابتهای کشتی گیله مردی سراوان بودند.

کشتی سرای سراوان در مقابل پارک جنگلی سراوان بر پا شده بود.

چوکام

کشتی چوکام آخرین رقابتی بود که به پایان رسید و تبدیل به خاطره ای حماسی برای حسن رمضانی املشی شد که در کشتی چوبر در مقابل عاشری ماسالی به زانو در آمده بود.در شب فینال کشتی چوکام ابتدا در سبک وزن مبارکی و قرباندوست مبارزه ی پر حاشیه ای را برگزار کردند که باعث توقفی پانزده دقیقه ای در رقابتها شد.جریان از این قرار بود که وقتی مبارکی خمامی پای حریف را در اختیار گرفت قرباندوست سعی کرد کشتی را متوقف کند و حجت خمامی که سر داور بود نیز این را تایید کرد.درحالیکه قانون کشتی چنین اجازه ای به او نمی داد.کشتی متوقف شد و مبارکی به نشانه ی اعتراض به کنار میدان رفت و تماشاگران خمامی به ستوه آمدند.به هر حال کشتی ادامه یافت و مبارکی پیروز شد و به فینال رفت اما در فینال به سادگی در مقابل اشکان هاشمی به زانو در آمد تا هاشمی کلاچایی در فاصله ی ده روز به دو عنوان قهرمانی دست یابد.

اما حساسیت واقعی در فینال سنگین وزن بود.جایی که حسن رمضانی برای رسیدن به قهرمانی دوبار پیاپی الله حسن زاده را شکست داد و پیش ازآن محمد رستمی را به زانو در آورده بود.این قهرمانی در حالی برای رمضانی رقم خورد که ۳۶ ساعت پیش از آن در رقابت کشتی جشن خرمن در بهار سرای کلاچای در مقابل حسن زاده شکست خورده بود.

محمدرضا عاشری ماسالی قهرمان سنگین کشتی گیله مردی چوبر شفت در تصویر دیده میشود.

نویسنده: وحید شعبانی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)