blank

اگرچه مسئولان هیئت فوتبال در ذیل جایگاه ویژه مکانی مجهز تر برای ارباب جراید در نظر گرفتند اما به سبب هم سطح بودن با زمین مسابقه عملا کارایی خود را از دست داده و خبرنگاران مجبورا در همان مکان قدیمی به تماشای بازی و گزارش آن بپردازند. ولی این مکان نیز علیرغم تجهیز به اینترنت […]

اگرچه مسئولان هیئت فوتبال در ذیل جایگاه ویژه مکانی مجهز تر برای ارباب جراید در نظر گرفتند اما به سبب هم سطح بودن با زمین مسابقه عملا کارایی خود را از دست داده و خبرنگاران مجبورا در همان مکان قدیمی به تماشای بازی و گزارش آن بپردازند. ولی این مکان نیز علیرغم تجهیز به اینترنت و میز و صندلی های تازه بدلیل وجود ستونهای بنای ورزشگاه، دو سوم کارایی خود را از دست داده است.

این مکان شامل سه ردیف صندلی می باشد که در هر ردیف ۱۲ صندلی قرار دارد، اما ستونهای قطوری که در چپ و راست و همینطور مرکز آن قرار دارد میدان دید را برای خبرنگاران بسیار کاهش داده است.

البته در مورد ردیف سوم که نه تنها ستونها مانع دید هستند بلکه چینش صندلی ها و افراد به گونه ای است که جز با ایستادن راه دیگری برای نظاره گر بودن بازی نیست که در این صورت توانایی قلم زدن برای خبرنگار به صفر کاهش می یابد.

در ردیف دوم که خبرنگار اجازه ( یا بهتر بگویم جرات) ایستادن ندارد، چرا که مانع اندک دید خبرنگاران پشت سرش می شود، وی باید نشسته با ستونها بسازد، در این ردیف هشت صندلی در مجاورت با ستون قرار دارد که دیدن بیش از نیمی از ابعاد زمین مسابقه را برای خبرنگار مشکل ساز می کند و تنها از چهار صندلی اش می توان به نحو احسن استفاده کرد.

و البته در دریف اول که برای نشستن بر روی صندلی های آن دعواست، خبرنگار برای اینکه بتواند یک بازی را تمام و کمال و بدون درد سر ببیند باید حداقل چند ساعت زودتر از بازی با ورزشگاه بیاید و در آن ردیف قرار گیرد تا صاحب دیگری پیدا نکند، اگر قرار باشد خبرنگار نیز ساعتها زودتر از زمان برگزاری بازی به ورزشگاه بیاید تا جایی مناسب گیرش بیاید چه فرقی با آن تماشاچی دارد که برای جای بهتر زمان برایش خیلی مهم است.

با همه این احوال فکر نکنید در ردیف اول همه ۱۲ صندلی در موقعیت استثنایی قرار دارد بلکه در این قسمت نیز چهار صندلی باز به همان دلیل همیشگی یعنی مجاورت با ستون کارایی خود را از دست داده است پس با یک حساب سر انگشتی می توان دریافت که از ۳۶ صندلی موجود در این جایگاه تنها ۱۲ صندلی قابلیت استفاده کامل برای خبرنگاران را دارد.

البته این موضوعی نیست که به تازگی مطرح شده باشد، معضل چند ساله خبرنگاران ورزشی رسانه هاست که نه هیئت فوتبال گیلان تا به امروز برای آن راه حلی اندیشیده و نه اداره کل ورزش و جوانان استان.

نویسنده: صاحب مقصودی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)