blank

کشاورزی بدون تردید از سخت ترین ودر عین حال ضروری ترین مشاغلی است که  انسانها  می توانند برای خود انتخاب نمایند کشاورزان سالهای زیادی از عمر خود را در سخت ترین شرایط جوی و با مصرف وقت و انرژی فراوان ,نیازهای استراتژیک وضروری جامعه را تولید می نمایند نیاز هایی که در صورت عدم تامین […]

کشاورزی بدون تردید از سخت ترین ودر عین حال ضروری ترین مشاغلی است که  انسانها  می توانند برای خود انتخاب نمایند کشاورزان سالهای زیادی از عمر خود را در سخت ترین شرایط جوی و با مصرف وقت و انرژی فراوان ,نیازهای استراتژیک وضروری جامعه را تولید می نمایند نیاز هایی که در صورت عدم تامین و تولید ادامه حیات بشری غیر ممکن خواهد بود و البته درآمد وعواید حاصل از این پیشه نیز بسیار ناچیز است ودر مقابل زحمات آن هیچ ارزشی ندارد.

دوران فعالیت در این پیشه هیچ محدودیتی ندارد یک کشاورز از دوران کودکی ونوجوانی و به محض آنکه توانایی جسمی برای انجام کار یافت تا دوران کهولت و پیری به این شغل ادامه می دهد کشاورزان ساعت کاری مشخصی ندارند از طلوع صبح تا پاسی از شب بی وقفه در مزارع مشغولند کشاورزی تعطیلی ,مرخصی و پادش ندارد در سخت ترین شرایط جوی ودر برف و باران , سرما وگرما ودر اکثر فصل های سال کشاورزان ناگزیر به انجام مراحل مختلف کشاورزی هستند تا چرخ های تولید جامعه و چرخ زندگی آنان با آهنگی کند اما مداوم بچرخد و این چرخش آنقدر ادامه دارد تا آنگاه که  توانایی بیل زدن و کاشت وبرداشت را از دست دهند  و آنگاه به گذشت عمر وجوانی خود پی می برند.

بنابراین می توان گفت کشاورزی شغلی  سخت و توانفرساست که لازم است تحت پوشش سازمانهای بیمه قرار گرفته  تا با خیالی آسوده و جدیتی مضاعف به کار وتلاش  ادامه داده و و سخت ترین شرایط ممکن را تحمل نمایند و به خودکفایی کشور در تهیه وتولید نیازهای ضروری کمک نمایند این امر گذشته از افزایش بازدهی کار کشاورزی و افزایش تولید وصرفه جویی در هزینه واردات محصولات اساسی و کمک به استقلال کشور آثار دراز مدتی بر رشد وپیشرفت جامعه دارد که به آسانی می  توان گفت بیمه کردن کشاورزان بیمه شدن  کشور را به دنبال دارد.

نویسنده: جبار نوروزی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)