آنقدر در دنیا غرق شده ام که دیگر حتی ندای لبیک شما را هم نمی شنوم چه کنم تا آمدم بفهمم فلسفه ظهور شما را دنیا مرا با خود برد و مرا در تاریکی خود غوطه ور ساخت آری مولای من ، من شعیه آخر زمانی هستم همان های که مولایت و جد شما […]

 

آنقدر در دنیا غرق شده ام که دیگر حتی ندای لبیک شما را هم نمی شنوم چه کنم تا آمدم بفهمم فلسفه ظهور شما را دنیا مرا با خود برد و مرا در تاریکی خود غوطه ور ساخت آری مولای من ، من شعیه آخر زمانی هستم همان های که مولایت و جد شما امیرالمومنین علی (ع) در وصفشان گفته است چه کنم که چاره من بیچاره ظهور شماست اما باز هم به دنبال دنیا شما را از یاد برده ام و همانند اسلحه ای خالی و بدون فشنگ یا قلمی بدون مرکب زیست می کنم کجای هستی مولای من از عمرم گذشت اما ندیدمت چند بهار را باید به انتظار فرجت ببینم و شاید هم…

مولا جان، جان به لب رسیده و توان نداریم که شما ما را در تمام زندگیمان ببینید امام زمان من باشی بنده سراپا گناه را به نظاره بنشینی و من حتی به خود جرات ترک گناه را ندهم شاید برای بعضی ها این قضیه درد آور باشد اما باورکنید مصداق خودم است نه هیچ کس دیگر آری خودم ، خودم.

آقا جان مولای من . امروز خودتان شاهد هستید که ممالک اسلامی چگونه آبستن جنگ  و خونریزی شده و یک عده مسلمان نما به اسم اسلام کمر به قتل غارت اموال و ناموس مسلمین بسته اند کجاست آن ذولفقار حیدر که این خوارج زمان را در چشم برهم زدنی به درک واصل کند آری دلمان تنگ شده چقدر ببینیم و عمل نکنیم مولا جان قفس برای پرنده سم است و پرنده در قفس می میرد بیا ، مولا که جهان در انتظار ظهورت لحظه شماری می کنند و تمام ادیان الهی نوید و بشارت آمدنت را می دهند.

پس ای یوسف زهرا (س) چرا اینقدر آمدنت دارد دیر می شود این سوالی است که از خود می پرسم و اما بعد در جوابش می گویم .اعمالت، تا به حال به عملت که دستورات خداوند عزوجل است دقت کردی آن وقت دم از دعا برای ظهور منجی میزنی اعمالت با عملت نمی خواند  بنده خدا و بعد فقط سکوت…

آری ظهور نزدیک است زمین صبورانه به انتظار قدومت نشسته و آسمان فرشتگان را به استقبالت می فرستد،تا بیایی و با عدل بی انتهای خود تشنگان را سیراب کنی و اشک از چشمان محرومان و ستمدیدگان جهان پاک کنی می خواهیم وقتی آمدی دور تا دورت زانو زنیم و از شکوه ها و خون دلهایمان بگوییم ، می خواهیم دست نوازش برسرمان بکشی و زخمهایمان ،زخم های که نه از دنیا بلکه ریشه در تاریخ یک دنیا  ظلم دارد را التیام دهی.

پس به انتظار آمدنت دستهایمان را به دعا برمی داریم و برایت دعا  می کنیم مولای مهربانی ها و انتهای هر چه خوبی آقا جان مهدی موعود (عج).

 

نویسنده: حمید رضازاده