blank

چطور امروز ناشناخته و با تحریک دیگران به خود اجازه می دهید که تیشه به ریشه جوانان این شهر بزنید، آیا منظور شما آقایان از مربیان بومی فقط در یک نفر خاصی خلاصه می شد؟ اگر اینگونه است که باید فاتحه فوتبال این شهر را خواند و اگر این گونه نیست خوب می دانیم و […]

چطور امروز ناشناخته و با تحریک دیگران به خود اجازه می دهید که تیشه به ریشه جوانان این شهر بزنید، آیا منظور شما آقایان از مربیان بومی فقط در یک نفر خاصی خلاصه می شد؟ اگر اینگونه است که باید فاتحه فوتبال این شهر را خواند و اگر این گونه نیست خوب می دانیم و خوب تر از شما خط و ربط شما را می شناسیم که با چه ترفندهایی در پی تخریب کادر فنی تماما بومی تیم داماش هستید.

تا چند سال پیش که انواع و اقسام مربیان غیر بومی بر فوتبال شهر ما حکومت می کردند خوب به یاد داریم که از چه ادبیاتی در پی تخریب مربیان غیر بومی استفاده می کردید و همیشه آرزو داشتید فوتبال این شهر به دست جوانانی همچون امید هرندی، افشین ناظمی، مازیار ربیعی فرد و علی نظرمحمدی ها بیفتد حال که امروز این اتفاق با درایت و بهتر بگوییم با فشارهای جانبی بر افکار عابدینی برای فوتبال رشت رقم خورده است با کدام استدلال در پی تخریب فرزندان خود هستیم؟ بواقع جرمی بارز تر از این وجود ندارد که بخواهیم تیشه به ریشه فرزندان آب و خاک خود بزنیم که سالها داعیه حمایت از آنها را فریاد می زدیم، افشین ناظمی جوان که بواقع در ابتدا یک راه بزرگ قرار دارد، امروز آزمونی که ناظمی در آن گام گذاشته تنها مختص به او نخواهد بود عملکرد درست وی می تواند راهگشای بسیاری از مربیان توانمند بومی باشد که سالیان دراز پشت سر مربیان بزرگ و پر طمطراق و البته بدون کارنامه غیر بومی قرار گرفته و بنوعی سرمایه های فوتبال این شهر حداقل در حیث فنی هدر رفت.

امروز افشین ناظمی پس از امید هرندی که کار را شروع کرده اما بنا به دلایلی نتوانست ادامه دهد قدم در راهی می گذارد که می تواند مهر تاییدی بر اعتبار مربیان فوتبال رشت باشد پس همه کسانی که از سر عناد بنوعی شمشیر را از رو برای افشین ناظمی مازیار ربیعی فرد، علی نظر محمدی و کلیه بومیان حاضر در داماش امروز بسته اند قطعا راه بدی را انتخاب کرده که دودش بیشتر از همه به چشم خودشان خواهد رفت.

 آقایان محترم، عزیزان گرامی، لطفا یکبار دیگر به اندیشه های ناکجا آباد خود دقت بیشتری داشته باشید قطعا ضرر نخواهید کرد از ما گفتن از شما شررات و کینه توزی کردند بی حاصل.

نویسنده: هامان حامدی راد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)