blank

به گزارش خزرآنلاین، در بعد از ظهر خلوت کشتی سرا با مرتضی دوست نیا ملاقات کردم.جوانی ۲۶ ساله که به همراه خانواده و دوستانش میزبانی کشتی را برای چوبری ها به عهده گرفته. فرزند احمد دوست نیا، پهلوان خوشنام منطقه، که در ۵۹ سالگی با تنی نحیف و گیسویی یکدست سپید، در محوطه ی کشتی […]

به گزارش خزرآنلاین، در بعد از ظهر خلوت کشتی سرا با مرتضی دوست نیا ملاقات کردم.جوانی ۲۶ ساله که به همراه خانواده و دوستانش میزبانی کشتی را برای چوبری ها به عهده گرفته. فرزند احمد دوست نیا، پهلوان خوشنام منطقه، که در ۵۹ سالگی با تنی نحیف و گیسویی یکدست سپید، در محوطه ی کشتی سرا قدم می زد و مردم عاشق کشتی را به یاد سالهای دور کشتی گیله مردی می انداخت.

blankما تا دو ساعت بعد از بامداد در کشتی سرا ماندیم و تا پایان رقابت به تماشای کشتی و تهیه عکس و فیلم و مصاحبه و خبر پرداختیم. با اینحال حرفی یا خبری از عیسی چوبری نشد. نه از او خبری شد و نه از پسری که هر پهلوان کشتی گیله مردی آرزو میکند داشته باشد. عیسی پسری نداشت که راهش را در کشتی گیری ادامه دهد و یا یادگار او در کشتی سرا باشد. شاید مانند غلامرضا روشن که هرگز در کشتی گیری به جایی نرسید اما سالهاست که بعنوان یادگار پدرش، پهلوان کاسعلی دوبخشری، گوینده ی رقابتهای کشتی گیله مردیست. روشن هم آنجا بود.

پیرمردان کلاه به سر و سیگار به لب، به همان سبک و سیاق قدیمی و با ظاهر و حرکاتی که آدم را به دهها سال پیشتر برمیگرداند روی سکوهای کشتی سرای چوبر نشسته و به بزن و بگیر کشتی گیران جوانی چشم دوخته بودند که سکنات و وجناتشان شباهتی با پهلوانهای کهنی که پیرمردان در ذهن داشتند نداشت. پهلوانان کهنی مانند کاس آقا قلعه کولی فومنی، کاس آقا تکرمی شفتی، کاسعلی دوبخشری شفتی و سرانجام عیسی چوبری…

عیسی چوبری، بزرگترین پهلوان کشتی گیله مردی چوبر، در سال ۱۳۰۵ در مبارک آباد چوبر به دنیا آمد و از اوان جوانی مانند بسیاری دیگر از جوانهای همدوره اش در کشتی گیله مردی به میدان رفت. اما او مثل همه نبود. خیلی زود در تمامی فنون کشتی گیری استاد شد و به اوج رسید و هرچند که او را بعنوان کشتی گیری بزن و بگیر می شناختند عیسی یک زیرگیر قهار بود. در دوره ی اوجش تا یکسال در هیچ رقابتی بر زمین نیفتاد و پیروزیهایش آنقدر امتداد پیدا کرد که شکستش در کوزان شفت، در برابر پهلوانی مقتدر، معروف به حسن چک زن، برای کوزانی ها خاطره ای حماسی محسوب میشود.

با اینحال و فرا تر از شکست و پیروزی، عیسی چوبری نمونه ی یک مرد بود و در تمامی نقاط شفت و فومن محترم و ارجمند شناخته میشد. ارج و احترامی ساده و بی تکلف که یک مرد روستایی اهل شفت آنرا ساده تر میکند:

« پهلوان عیسی مرد بزرگی بود. حتی رییس بانک هم به احترامش بلند میشد »

عیسی چوبری در ۷۵ سالگی درگذشت و آرامگاهش در مبارک آباد شفت قرار دارد.

نویسنده: وحید شعبانی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)