blank

در آخرین روز از تبلیغات رسمی انتخابات شوراهای شهر و روستا ودر جریان آخرین سخنرانی تبلیغاتی داوطلبان عضویت در چهارمین دوره شورای شهر شاندرمن یکی از اعضای فعلی این شورا در حضور هزاران نفر از مردم این شهر برعلیه مجموعه شهرداری بازار جمعه شاندرمن وشورای شهر اقدام به افشا گری مسائلی نمود که اینک پس […]

در آخرین روز از تبلیغات رسمی انتخابات شوراهای شهر و روستا ودر جریان آخرین سخنرانی تبلیغاتی داوطلبان عضویت در چهارمین دوره شورای شهر شاندرمن یکی از اعضای فعلی این شورا در حضور هزاران نفر از مردم این شهر برعلیه مجموعه شهرداری بازار جمعه شاندرمن وشورای شهر اقدام به افشا گری مسائلی نمود که اینک پس از گذشت چند هفته همچنان این سئوال در ذهن حاضرین در آن جمع بدون پاسخ مانده است که به راستی چه نهاد و یا شخصی متولی پیگیری و کشف صدق و یا کذب  این ادعاها و افشاگری ها ست؟

ادعاهایی مانند تخلفات گسترده مالی در مجموعه شهرداری شاندرمن,پارتی بازی در اخذ عوارض ساخت و ساز در این شهر, تخلف در فروش شن روخانه شاندرمن,خرید رای  , ترفندهای شورای شهر وشهرداری در زمان محاسبه عوارض مختلف و دریافت آن و بسیاری از اتهامات دیگر که توسط کسی منتشر شده است که خود سال ها در عضویت این شورا بوده و در تمام جلسات آن حضور داشته است

اگر چه شاید به نظر عده ای افشاگری و بیان نقاط ضعف مجموعه فعلی اعضای شوراها وحتی دولت در جریان انتخابات توسط کسانیکه قصد دارند خودرا جایگزین مجموعه فعلی نمایند امری طبیعیست اما در اینکه پیگیری اقدامات مغایر قانون دستگاهها ونهادها که  فارغ از اینکه افشا گری آن توسط چه جریان و شخصی و در چه حالت جسمی ور وانی وا جتماعی صورت گرفته باشد وظیفه متولیان ذیربط بوده و دانستن صحت و ا کذب ادعای تخلفات مالی وسایر مسائل مطرح شده حق مسلم کسانیست که در یک شهر زندگی میکنند ,مالیات می دهند وسرنوشت آن برایشان اهمیت دارد,تردیدی نیست

حال اگر فرض کنیم اداعاهای مطح شده توسط یک عضو شورای اسلامی شهر نادرست بوده وبرای بازارگرمی وجلب توجه وآراء مردم صورت گرفته است خود اقدامی نادرست بوده و  بیان حجم زیادی از اتهامات ناروا وکذب برعلیه شهردار واعضای شورای شهر قطعا جرم است وباید مورد پیگرد      قرا رگیرد و اگر این ادعاها در مورد وجود تخلفات مالی ومدیریتی گسترده در سطح شورای شهر وشهرداری شاندرمن درست باشد باز این وظیفه نهادهای ذیربط است که موضوع را پیگیری وحقوق تضییع شده مردم را به بیت المال باز گردانند

به هر جهت وبا در نظر گرفتن تمام جوانب امر پیگیری قضایی اتهاماتی که در ملا عام ودر حضور اکثر یت مردم شهر مطرح گردیده است لازم بوده  و اطلاع مردم از موضوع حق ابتدایی هر شهروند شاندرمنی است و توقع آنکه مردم ومسئولین امر به راحتی از کنار موضوع رد شوند, ادعاهای مطرح شده را به فراموشی بسپارند وتا برگزاری انتخابات دوره آینده سکوت کنند وانگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است توقعی بیهوده است

سئوال دیگری که شاید این روزها ذهن مردم شاندرمن  وحتی بسیاری از شهرهای دیگر را به خود مشغول نموده این است که وقتی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر از اقدامات غیر قانونی وتخلفات اداری ومالی همکاران خود در شورا وشهرداری اطلاع دقیق دارد علت عدم افشای آن در طول دوره عضویت در شورا وسکوت در برابر این اینگونه اقدامات وموکول نمودن افشاگری به زمان برگزاری انتخابات واستفاده از این اطلاعات بعنوان یک حربه تبلیغاتی چیست؟ به راستی آیا سکوت در برابر اقدامات غیر قانونی یک مجموعه توسط یکی از اعضا خود امری خلاف قانون وخیانت به رای واعتماد مردم محسوب نمی گردد؟آیا عدم افشای به موقع آن جرم محسوب نگردیده وموجب پیگرد قانونی نیست؟

باتوجه به بیان این اتهامات در حضور مردم ورسانه ای شدن وهمچنین باتوجه به آنکه سوء استفاده از اعتماد مردم وموقعیت اجتماعی ,خیانت محسوب می گردد شایسته است جهت تنویر افکار عمومی مسئولین امر با بررسی مطالب بیان شدهاز زبان  تعدادی از داوطلبان که توسط بعضی از رسانه ها ومسئولین امنیتی حاضر در صحنه ثبت وضبط گردیده است موضوع را پیگیری ,با متخلفین احتمالی برخورد ونتیجه را  منتشر نمایند.

نویسنده: جبارنوروزی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)