blank

وقتی پای خر لنگ باشد خرپا هم جواب نمی دهد     فرو ریخت، پل نه، حیثیت و آبرو ی تمام مهندسان با تجربه ی استان که با چهارمین پروژه و تجربه ی غیر همسطح سازی به طول ۱۵۰ متر و با دیوار سازی طرفین ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال هزینه برداشته است  و باز هم فرو ریخت […]

وقتی پای خر لنگ باشد خرپا هم جواب نمی دهد    

فرو ریخت، پل نه، حیثیت و آبرو ی تمام مهندسان با تجربه ی استان که با چهارمین پروژه و تجربه ی غیر همسطح سازی به طول ۱۵۰ متر و با دیوار سازی طرفین ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال هزینه برداشته است  و باز هم فرو ریخت ،پل نه ،قلب چهار نفری که زیرش بودند                                                                

این چیزی نیست که بگوییم اتفاق است چون سه دفعه زمان آزمون و خطا را در پروژه های دیگر نمیتوان نا دیده گرفت              

آفرین میگویم به تمام ناظران و مجریانی که نا خواسته با جان و مال مردم بازی  کردند مطمئنم دهانه ی ۲۶ متر را خرپا جواب  می دهد ولی ازمهندس محاسب یا مجری  آن باید پرسید چرا؟    نمیدانم؟

۱-    محاسبه نادرست خر پای زیر قالب ( داربست )

۲-    اجرای نادرست خرپای زیر قالب هم میتواندامری  باشد که ما در این اتفاق بتوانیم خر را سوژه کنیم وبگوییم همه چیز زیر سر خر و پای خر است که می لنگد یا سوژه کسانی را کنیم که ناآگاهانه دست به هر پروژه ای می زنندیا …….

یقین دارم که مجریان و پیمانکاران این پروژه دلشان برای بیت المال می سوزد و خودشان هم از این اتفاق ناراحت هستند و اکنون من می مانم و چند سوال که پاسخش را خودم به خودم می دهم تا حس کنجکاوی من باعث رسوایی مجریان این پروژه نشود.؟  

  1. آیا می توان به آینده این ساژه خوش بین بود ؟

       ج: بله یقیناً چاره ای اندیشده اند. بیت المال که هنوزم هست

  1. آیا احتمال ریزش پس از بهره برداری وجود ندارد ؟

     ج: نه آقا، جانبازان آن پلی که نیم مترش هم کم آمد مگه فرو ریخت ؟

  1. آیا این سازه ارزش این همه وقت را داشته است که طول بکشد؟

ج: خوب معلومه الکی مسیررا بستند وگرنه برای پروژه وقتی نگذاشتند .

نویسنده: مهندس سیّد کسری میرپادیاب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)