blank

به گزارش خزرآنلاین آنچه از دیرباز در بحث تبلیغات میدانی انتخابات در شهربندرانزلی بسیار مورد توجه قرار داشته ، داشتن ستادانتخاباتی مناسب برای نامزد یا نامزدها در مرکز شهر بوده که بیانگر قدرت و توانمندی رقبا می باشد و معمولا وجود ستاد تبلیغات انتخاباتی در حدفاصل ابتدای خیابان گلستان از میدان مرکزی شهر تا چهارراه برق از اهمیت […]

به گزارش خزرآنلاین آنچه از دیرباز در بحث تبلیغات میدانی انتخابات در شهربندرانزلی بسیار مورد توجه قرار داشته ، داشتن ستادانتخاباتی مناسب برای نامزد یا نامزدها در مرکز شهر بوده که بیانگر قدرت و توانمندی رقبا می باشد و معمولا وجود ستاد تبلیغات انتخاباتی در حدفاصل ابتدای خیابان گلستان از میدان مرکزی شهر تا چهارراه برق از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هست .

اما امروزه با توجه به محدود بودن منطقه مورد اشاره و تسخیر بسیاری از اماکن این منطقه توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و در مجموع کمبود فضا ، قیمت اجاره یک هفته ای مکانی جهت دایر نمودن ستاد انتخاباتی به چند میلیون و در مواردی چند ده میلیون تومان میرسد. مساله ای که از یکسو شبهاتی را در مورد نوع هزینه کرد برخی نامزدها و منابع مالی آنان و نیز تردیدهایی را در مورد تقسیم فرصت های برابر برای کلیه نامزدها برای عرضه توانمندیها و برنامه هایشان در اذهان عمومی جای می دهد .

اما چه باید کرد؟

به نظر می رسد که فرمانداری شهرستان بعنوان متولی اصلی برگزاری انتخابات در سطح شهر می تواند با ایجاد بسترهای لازم و فرآهم نمودن مکان هایی مناسب برای کلیه نامزدها نه تنها عدالت محوری را مبنا و اساس قرار دهد بلکه می تواند زمینه ساز انتخاباتی پر شور و نشاط گردد .

چگونه این امر ممکن است؟

متاسفانه و یا خوشبختانه در حال حاضر زمینی مناسب و متروکه در مرکز شهر واقع می باشد که شورای تامین شهرستان می تواند برای مدت محدود یک هفته ای دستور در اختیارقرار دادن آن را به فرمانداری دهد تا در آن به ازای دریافت مبلغی ناچیز غرفه هایی به تعداد نامزدهای متقاضی جا و مکان در چند ردیف ایجاد که ضمن سالمتر برگزارشدن رقابت ها و پرنشاط شدن آن ، فضا برای رقابت نامزدهایی که از بنیه مالی مناسبی برخوردار نیستند و بویژه جوانان فرآهم شود و الگوی مناسبی برای سایر شهرستان ها گردد .

نویسنده: کاوه چلمبری

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)