blank

در این راستا بی تردید نقش محوری انسان در جایگاه شهروند در پدید آمدن و حفظ این کیفیت، اساسی و تاثیرگذار است. از این رو با محوریت نقش مشارکت های مردمی و فرهنگ سازی گسترده در توسعه متوازن و پایدار فضای سبز شهری صاحب نظران و مدیران این عرصه در بسیاری از جوامع توسعه یافته […]

در این راستا بی تردید نقش محوری انسان در جایگاه شهروند در پدید آمدن و حفظ این کیفیت، اساسی و تاثیرگذار است. از این رو با محوریت نقش مشارکت های مردمی و فرهنگ سازی گسترده در توسعه متوازن و پایدار فضای سبز شهری صاحب نظران و مدیران این عرصه در بسیاری از جوامع توسعه یافته از دهه های قبل به نتایج ملموس و با ثباتی دست یافته اند. در بررسی این امر برخی مسائل و نظرات اعمال شده و مشترک در کلیه برنامه های توسعه و افزایش کیفیت فضاهای سبز خصوصاً در کلان شهرهایی که در این خصوص موفقیت های شایسته ای را تجربه نموده اند عبارتند از:

– ایجاد و افزایش انگیزه برای مشارکت عمومی و مداوم شهروندان

– اهمیت فراگیر به آموزش و تبلیغات از طریق کلیه رسانه ها

– بهره گیری از حضور و مشارکت مردم در برنامه ریزی ها و طراحی های فضاهای سبز شهری در کنار نظر مشاورین، متخصصین و مدیران شهری

– حمایت از تشکیل انجمن ها و کارگروه های مردمی مرتبط با فضای سبز

– وضع قوانین سخت گیرانه و اعمال آن در خصوص کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در هر سطحی باعث وارد آمدن صدمه و خسارت به محیط های طبیعی و فضاهای سبز می گردند.

در گذر زمان و تداوم زندگی ماشینی امروز ثابت شده است.

که موثرترین راه پی بردن به مفهوم ارزشمند و غنای طبیعت و فضای سبز در پیوند و نزدیکی هر چه بیشتر با آن نهفته است.

 لذا لزوم توجه به این امر باید در کلیه برنامه ریزی های خرد وکلان توسعه متوازن و پایدار شهری معیار و ملاک عمل قرار گیرد.

بدیهی است در صورت ادامه بی توجهی به این مقوله یا در اولویت قرار نگرفتن آن با رشد گسترده صنعت افزایش چشمگیر جمعیت و گرایش آشکار به ساخت و سازه های منفعت طلبانه در یک بازه زمانی کوتاه انهدام محیط های طبیعی و فضای سبز شهرها را بیش از پیش به نظاره خواهیم نشست. انهدامی به مراتب فراگیرتر از فجایع زیست محیطی و خساراتی که در این حیطه در سال های اخیر صورت پذیرفته است. انسان به عنوان اشرف مخلوقات خداوندی از این توانایی بهره مند است که متناسب با نیازمندی ها و افزایش طبیعت پیرامون خود را تغییر دهد و امروزه این تغییر و دگرگونی به مدد پیشرفت علوم و تکنولوژی شتاب بیشتری پیدا کرده است.

با تامل در این مسئله برنامه ریزی و طراحی مطلوب در مورد منظر شهری هنر ایجاد توازن بصری و ساختاری بین مجموعه اجزاء و عوامل تشکیل دهنده محیط های شهری است بطوری که شهرها هویت خود را به عنوان یک زیست محیط زنده، پویا و فعال حفظ نمایند. بر این مبنا وجود فضای سبز و محیط های طبیعی و افزایش کمی و کیفی آنها به عنوان یکی از اصلی ترین اجزاء و پایه های تضمین این پویایی جلوه گر می شود و لزوم حفظ و حراست از آن امری فراگیر و مداوم خواهد بود.

نویسنده: مهندس حسین میربلوک

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)