blank

اما امسال تصویب بودجه از حساسیت بیشتری برخوردار است، چراکه کشوردارای شرایط ویژه ای است , تحریم های دشمنان هر روز بیشتر و شدیدتر می شود و برخی افراد نیز در داخل کشور، دانسته یا نادانسته با آنها هماهنگ عمل کرده و باعث شده اند تابرمشکلات اقتصادی افزوده شود. از این کلیات که بگذریم به […]

اما امسال تصویب بودجه از حساسیت بیشتری برخوردار است، چراکه کشوردارای شرایط ویژه ای است , تحریم های دشمنان هر روز بیشتر و شدیدتر می شود و برخی افراد نیز در داخل کشور، دانسته یا نادانسته با آنها هماهنگ عمل کرده و باعث شده اند تابرمشکلات اقتصادی افزوده شود.

از این کلیات که بگذریم به این نکته می رسیم که درسال گذشته مردم، بویژه اقشار نیازمند و دهکهای پایین جامعه و حتی کارگران و کارمندان روزهای سختی را به واسطه تورم کمرشکن بویژه نیمه دوم سال پشت سرگذاشتند.

دولتمردان همواره در این ایام از مردم میخواستند که شرایط ویژه کشوررا درک کنند، درعین حال وعده میدادند که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تثبیت شده است، و ارز موردنیاز برای مواد اولیه این کالاها با قیمت دولتی مرجع تامین میشود.

برغم این وعده و تامین ارز موردنیاز کالاهای اساسی , قیمت بسیاری از این کالاها افزایش چشمگیری داشت به طوری که نان تقریبا دوبرابر شد، گوشت همینطور، برنج هم به رکورد دوبرابری رسید و فراورده های شیرحتی رکورد سه برابری را هم زد.

اما آنگونه که از اخبار روزهای اخیر برمیاید، امسال دیگر خبر از دلار ۱۲۲۶تومانی نیست و همه کالاها، حتی دارو و نان هم باید با ارزی وارد کشور شود که تقریبا دوبرابر قبل قیمت دارد .

این یعنی دوبرابر شدن قیمت کالاهایی که سال گذشته نیز دوبرابر شده بود و یک ضرب ساده نشان میدهد که فقط قیمت کالاهای اساسی که به آن معاش مردم یا قوت لایموت هم گفته میشود طی کمتر از یکسال ۴برابر شده، این درحالی است که حقوق کارگران و کارمندان چیزی در حد ۲۵درصد بالاتر خواهد رفت .

هرچند که بانک مرکزی تورم درپایان سال گذشته را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده ,اما مقامات دیگری , از جمله نمایندگان مجلس این نرخ تورم را برا ی همه اقشار نمیدانند و براین باورند که تورم برا ی فقرا، که حالا دیگر دایره ان خیلی وسیعتر از قبل شده و برخی کارگران وکارمندان راهم شامل می شود، بیش از ۱۰۰درصد بوده است .

جمع آنچه گفته شد کارشناسان اقتصادی و اجتماعی را به این نتیجه رسانده که برخلاف انچه دولت دهم دنبال می کرد؛ شکاف طبقاتی نه تنها کاهش نیافته که بیشتر هم شده است و دایره قشر ضعیف جامعه هر روز گسترده تر شده و از طبقه متوسط که قبلا کارگران وکارمندان بوده کاسته می شود، در مقابل این سرمایه داران و ثروتمندان هستند که هر روز بر ثروتشان افزوده میشود .

اما اتفاق دیگری که طی روزهای اخیر رخ داده، تاکید مجلس بر عدم اجرای هدفمندی یارانه ها تا زمان کاهش تورم است، درمقابل رییس جمهور که مصر به اجرای هدفمندی یارانه ها به شیوه خود است, طی روزهای اخیر درجمع مردم شهرهای سمنان وخوزستان، بارها و بارها بر یارانه ۲۵۰هزار تومانی تاکید کرده و مجلس را مخالف دادن پول به مردم عنوان می کند.

شاید اگر تورم تااین حد وجود نداشت و مردم را تحت فشار قرار نداده بود، اگر انتظار نمیرفت با جایگزین شدن ارز مبادله با ارز مرجع که قیمتش دوبرابر قبل است، دوباره قیمتها افزایش یابد و اینبار کالاهای اساسی و معاش مردم را تحت تاثیر قراردهد و اگر این افزایش ۵ برابری یارانه براین تنور داغ گرانی باد نمیزد،  شاید بالا بردن میزان یارانه میتوانست به کمک اقشار نیازمند جامعه و کسانی بیاید که طی سال گذشته بخش عمده ای از قدرت خرید خود را ازدست داده اند، بیاید.

اما دریغ که بدون این ۵ برابر شدن یارانه هم به اندازه کافی تورم و گرانی به جان مردم افتاده است، و حتی اگر براساس اصول اقتصادی مورد نظر رییس جمهور این یارانه باعث تورم نشود، سواستفاده گران چنان گلوی مردم را میفشارند که دوبرابر ان را از حلقوم مردم بیرون می کشند.

درعین حال دولتمردان باید بدانند که تورم یارانه ای است که دولت به ثروتمندان میدهد، کسانی که در اثر این گرانیها یک شبه میلیونشان، میلیارد میشود، آنها هستند که بیشترین یارانه را از دولت میگیرند و نه مردمی که ماهانه ۱۰۰یا ۲۰۰هزارتومان پول درحسابشان میبینند، اگر دولت به واقع قصد دارد به شکاف طبقاتی پایان داده به داد مردم برسد، اول تورم رامهار کند، با وضع فعلی و به گونه ای که کارشناسان پیش بینی میکنند، در صورت تداوم شرایط فعلی این ثروتمندان و اغنیا هستند که چند صد برابر یا حتی چندین هزار برابر سایر مردم یارانه می گیرند، یارانه که از همان یارانه ای تامین می شود که درظاهر دولت به مردم می پردازد.

نویسنده: سعید کوشافر

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)