blank

شهر، شهرنشینی و زندگی شهری عباراتی آشنا در زندگی امروزی انسان، در دهکده ای به گستردگی جهان میباشد که در گذر پیشرفت علم و تکنولوژی شباهت هایش با دیروزی که  چندان دور نیست هربار رنگ می بازد. اگر آن تعریف دیر پا همچنان مبنا قرار گیرد که انسان همان موجود قدیمی است با همان احساسات […]

شهر، شهرنشینی و زندگی شهری عباراتی آشنا در زندگی امروزی انسان، در دهکده ای به گستردگی جهان میباشد که در گذر پیشرفت علم و تکنولوژی شباهت هایش با دیروزی که  چندان دور نیست هربار رنگ می بازد. اگر آن تعریف دیر پا همچنان مبنا قرار گیرد که انسان همان موجود قدیمی است با همان احساسات تجربه ها و گرایشات همیشگی امروزه با پیشرفت جوامع دامنه زندگی اختصاصی انسان که در مفهومی کلی حریم خصوصی در نظر گرفته میشود در قیاس با گذشته در عصر اینترنت و ارتباطات بیرحمانه محدود گشته است.

مناسبات اجتماعی و رفتاری و روابط انسانها چنان گسترده و فراگیر شده که گویی نظمی نا نوشته آن را انسجام می بخشد، نظمی در غالب مجموعه ای بنام شهر با همه ملزوماتی که به این ابر واژه عینیت می بخشد. امروزه شهرها و نوع زندگی شهر نشینی نقشی بی دلیل در زندگی ما ایفا می نماید و در یک قیاس ساده اگر مکان سکونت هر فرد مختص حریم شخصی در نظر گرفته شود، شهرها عرصه مراودات و کلیه امور زندگی اجتماعی ما هستند. و اهمیت اداره و چگونگی مدیریت آنها ارتباط مستقیمی با افزایش رفاه عمومی و بالا رفتن مجموعه شاخص های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، عمرانی و … دارد.

در این راستا شهرداری ها به عنوان اصلی ترین سازمان خدماتی (اجرایی) و شهردار بر جایگاه عالی ترین مدیر اجرایی در مجموعه ی مدیریتی هر شهر نقشی محوری ایفا می نمایند. تاسیس و استقرار سازمان شهرداری تا آنجا حائز اهمیت بوده است که قانون گذار در تبصره یک ماده اول قانون تاسیس شهرداری ها اعلام می نماید: در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به میزان لازم نرسیده باشد وزارت کشور می تواند دستور تشکیل شهرداری بدهد و یا در تبصره دوم ماده فوق قید گردیده است استقرار شهرداری های فصلی و همچنین تشکیل شهرداری برای چند محل نزدیک به هم که می توانند کد اقتصادی تشکیل دهند لازم می باشد. توجه موکد قانون گذار به لزوم استقرار سازمان شهرداری به عنوان شخصیتی حقوقی جهت مدیریت و اداره جوامع شهری در متن مقررات مربوطه به صراحت قابل ملاحظه است.

مرور شرح وظایف شهرداری ها (ماده ۵۵) گویای ارتباط مستقیم و یا با واسطه ی کلیه امور رفاهی، خدماتی و عمرانی شهرها با شهرداری است. بر این مبنا در تعریفی صریح و کاربردی شهرداری اصلی ترین سازمانی است که شهر را اداره می کند تا آنجا که تبلور مدنیت و هویت هر شهر بستگی به نحوه ی عملکرد شهرداری آن دارد. از سال های اولیه ی دهه ی سی که مباحث و مقررات شهر و شهرداری شکل یافت (قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱) با وجود اعمال اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در همه ی دوره های سپری شده همچنان نقش شهرداری ها به سبب چرایی و چگونگی ایجادشان در مدیریت جامع جوامع شهری اصلی و کاربردی بر جا مانده است.

در این راستا و در گذر زمان ارتباط متقابل شهرداری و شهروندان گسترش و استقلال بیشتری پیدا کرده است که این امر با توجه به سیاست های کلی اعمال شده در این حوزه که نحوه اداره ی شهرداری ها را بصورت مستقل و خودکفا در تعامل هرچه بیشتر با شهروندان تعریف نموده است عرصه ی ظهور پیدا می کند نقش محوری شهرداری ها در اداره شهرها و وجود سایر دستگاههای اجرایی و خدماتی در حوزه خدمات عمومی علاوه بر ارتباط شهرداری ها با شهروندان لزوم هماهنگی بین شهرداری با سایر ادارات و سازمان ها را ناگزیر می نماید.

گستردگی بازه خدماتی شهرداری تنها در سه حوزه (اصناف ، پیشه وران)، ساخت و سازها و امور فنی و تخلفات مربوطه و توسعه و تعیین متناسب کاربری فضاهای شهری که جهت تعیین تکلیف و در صورت مغایرت با مقررات در کمیسیون های تخصصی مواد هفتاد و هفت  و صد و پنج شهرداری پیگیری می گردد و در کنار بسیاری از امور مربوطه دیگر نظیر فضای سبز خدمات شهری امور حقوقی، امور عمرانی، امور مالی (ذیحسابی) اعتبارات و خصوصا در سال های اخیر با افزایش جمعیت و گستردگی بحث سازماندهی امور اداری و نیروی کارآمد انسانی در ادارات و سازمان های مختلف از جمله شهرداری ها همه حکایت از حجم وسیع و گسترده اداره شهرداری ها خصوصا در شهرهای بزرگ و کلان شهرها دارد.

از این رو وجود و حضور تشکلی متعهد و منتخب شهروندان جهت نظارت مستقیم بر چگونگی اداره و عملکرد و خدمات رسانی شهرداری ها و تعامل آنها با سایر ادارات و سازمان های مجموعه شهری ضروری به نظر می رسد. در این راستا شوراهای اسلامی شهرها که به برکت استقرار نظام مقدس اسلامی تا چندی دیگر به استقبال تشکیل دوره چهارم آن خواهیم رفت علاوه بر آنکه از نشانه های بارز وجود آزادی انتخابات و مردم سالاری دینی در جامعه اسلامی ما می باشد فرصت حضور مردم در عرصه ی تصمیم گیری مدیریت شهرها را فراهم می سازد. لذا شایسته است همگان میثاقی از سر اخلاص را برای شکوفایی و سر افرازی این دیار احیا کنیم.

نویسنده: مهندس حسین میربلوک

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)