مدیران دقیقه نودی حاج محمدی چه می کنند؟!
مدیران دقیقه نودی حاج محمدی چه می کنند؟!
خزر: شهردار سابق رشت در واپسین روزهای حضورش در راس شهرداری، ابلاغ های بحث برانگیزی را برای برخی افراد صادر نمود. ابلاغ هایی که البته عمر چندانی نداشته و پس از استیضاح و برکناری حاج محمدی، همگی باطل شدند! 

به گزارش خزرآنلاین، شهردار سابق رشت در واپسین روزهای حضورش در راس شهرداری، ابلاغ های بحث برانگیزی را برای برخی افراد صادر نمود. ابلاغ هایی که البته عمر چندانی نداشته و پس از استیضاح و برکناری حاج محمدی، همگی باطل شدند! احمدی اما پس از حضور در راس شهرداری رشت تا حد امکان از انتصابات اتوبوسی فاصله گرفت و سعی کرد دامنه تغییرات مدیریتی در شهرداری را محدود به تعدادی انگشت شمار نگه دارد.

این روزها که شهرداری رشت به ثبات نسبی مدیریتی دست پیدا کرده و دیگر خبری از انتصابات هیجانی روزهای پایانی حاج محمدی نیست، بد نیست نگاهی به آن انتصابات داشته و ببینیم مدیران دقیقه نودی حاج محمدی، حالا در کدام منصب مشغول به کارند. 

مصطفی گلشنی: وی قرار بود با حکم شهردار سابق رشت، سرپرست مدیریت منطقه ۵ شود. انتصابی که با استیضاح حاج محمدی، لغو شد و گلشنی در همان پست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری رشت باقی ماند. حضور احمدی در راس شهرداری رشت هم تا همین چندی قبل تغییری در جایگاه گلشنی ایجاد نکرد با این حال شهردار رشت اخیرا طی حکمی مجتبی ماه پسند را به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری منصوب کرد تا حداقل نام گلشنی در این روزها از جرگه مدیران شهرداری خارج شود. 

مرتضی شریفی: در زمان حضور نصرتی بر راس شهرداری رشت، مدتی در راس معاونت هماهنگی مناطق و سازمان ها قرار گرفت. حاج محمدی در واپسین روزهای حضورش، او را به عنوان سرپرست مدیریت منطقه ۲ شهرداری منصوب کرد اما این انتصاب کمتر از ۷۲ ساعت دوام آورد! دکتر احمدی هم از زمان حضورش در راس شهرداری تا کنون، هیچ حکم مدیریتی برای مرتضی شریفی صادر نکرده است.

مرتضی عاطفی: قرار بود با حکم حاج محمدی، سرپرست سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت شود اما با لغو ابلاغ به  سازمان میادین و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت بازگشت. پس از حضور احمدی بر راس شهرداری رشت، وی به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد. 

محمدرضا شیرزاد: در حکم حاج محمدی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهر منصوب شده بود. شیرزاد این روزها پست مدیریتی ندارد و هم اکنون نماینده شهردار در اجرای پروژه های فضای سبز است. 

سیده مریم رضاطبع: سرپرست مدیریت برنامه ریزی و بودجه منصبی بود که رضاطبع هیچوقت نتوانست به آن دست پیدا کند. رضاطبع هم اکنون در دفتر بهارمست کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری رشت می باشد.