یک نکته در خصوص ادعای کذب حامیان شهردار اسبق و پرحاشیه!
یک نکته در خصوص ادعای کذب حامیان شهردار اسبق و پرحاشیه!
خزر: شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی حامیان شهردار اسبق و پرحاشیه یکی از شهرها، اخیرا در محفلی خصوصی مدعی شده اند که این فرد به دلیل فعالیت های انتخاباتی پیشین، ارتباط حسنه ای با یکی از مسئولین ارشد داشته و علیرغم گزارشات منفی فراوان و فعالیت های پرشائبه گذشته، مشکلی در تایید صلاحیت نخواهد داشت!

به گزازش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی حامیان شهردار اسبق و پرحاشیه یکی از شهرها، اخیرا در محفلی خصوصی مدعی شده اند که این فرد به دلیل فعالیت های انتخاباتی پیشین، ارتباط حسنه ای با یکی از مسئولین ارشد داشته و علیرغم گزارشات منفی فراوان و فعالیت های پرشائبه گذشته، مشکلی در تایید صلاحیت نخواهد داشت!

 این ادعا در حالی طرح می شود که صرف نظر از جایگاه و سوابق ضدفساد آن مسئول ارشد که حکایت از عدم دخالتش در مسایل این چنینی دارد، پیگیری های صورت گرفته از یک منبع موثق هم نشان می دهد چنین موضوعی از اساس کذب بوده و صرفا جهت عبور از مقطع فعلی توسط برخی حامیان مالی شهردار اسبق طرح می گردد.

 گفتنی است طی روزهای گذشته بر شدت لابی و رایزنی های این اطرافیان و حامیان مالی افزوده شده است.

۰/۵ (۰ نظر)