گرامی داشت روز روابط عمومی و ارتباطات در دانشگاه علوم پزشکی گیلان -به روایت تصویر
گرامی داشت روز روابط عمومی و ارتباطات در دانشگاه علوم پزشکی گیلان -به روایت تصویر
خزر: به مناسب ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات از روابط عمومی های تابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان تجلیل شد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)