کشاورزان موضوعات کمبود آب را به ادارات آبیاری اطلاع دهند/شالیزارهایی که غالبا دیر نشاء شده‌اند به مشکل بر می خورند
کشاورزان موضوعات کمبود آب را به ادارات آبیاری اطلاع دهند/شالیزارهایی که غالبا دیر نشاء شده‌اند به مشکل بر می خورند
خزر:مدیرعامل آب منطقه ای گیلان با اشاره به کمبود آب ۴۰ درصدی سد سفید رود در سالجاری گفت: کشاورزان موضوعات کمبود آب را به جای طرح در فضای مجازی، به ادارات آبیاری اطلاع دهند تا دراسرع وقت رسیدگی شود.

به گزارش خزرآنلاین، وحید خرمی در خصوص کمبود نقطه ای آب در شهرستانهای لنگرود و صومعه سرا که این روزها در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: متاسفانه در سطح کشور کمبود آب داریم و این کمبود آب در سد سفیدرود نیز خودش را نشان داده است.

وی با بیان اینکه  در استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار داریم، تصریح کرد: ما نیزمانند کشاورزان وهمه مردم نگران این کمبود آب در نقاط مختلف هستیم وحتی یک هکتار هم برای ما اهمیت دارد .

وی افزود: امسال با حداقل ۴۰درصد کمبود آب در حوضه آبریز سد سفیدرود مواجه هستیم و به همین دلیل، برنامه نوبت بندی دقیقی را در مزارع به اجرا گذاشته ایم و تاریخ نشا و آبیاری را مشخص کرده ایم.

خرمی با اشاره به اینکه تصاویری که این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود بعضی از آنها بیان مشکل است ولی همه تصاویر درست نیست، اظهار کرد: مثلا یک تصویر مربوط به ۴شهر دیده شده و آن تصویری که خیلی بولد شده مربوط به لنگرود بود که همکاران مشکل آن را حل کردند. ما چها روز قطعی آب داشتیم و ۸ روز نیز وصل آب ، آن هم به صورت نوبت بندی و این به معنای آن نیست که یک مزرعه ۸ روز آب گیری می شود .

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان با ذکر اینکه زمین هایی که غالبا دیر نشاء شده اند  به مشکل بر می خورند،گفت: در تمامی مواردی که شرکت آب منطقه ای بررسی کرده است ، زمین هایی که تقویم زراعی آب منطقه ای و جهاد کشاورزی را رعایت کرده اند و در اردیبهشت نشاء انجام داده اند مشکل آنها بسیار کمتر بوده و برای موارد نقطه ای نیز غالبا با پمپ آب و تجهیزات شخصی قابل حل است.

وی ادامه داد: در استان گیلان به دستور استاندار،قرارگاه جهادی مدیریت آب تشکیل شد و قبل از شروع فعالیت کشت، تمامی ادارات در شهرستانها زیر نظر فرمانداران و در مرکزاستان نیززیر نظراستاندار با بهره گیری  از همه امکانات، برنامه های قبل از شروع آبیاری را اجرایی کردند.

خرمی با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۸۰۰ کیلومتر لایروبی انجام شده در حالی که در برنامه سالیانه کمتر از۵۰۰ کیلومتر انجام می شد، ادامه داد: هیچ چاهی از دسترس خارج نشد و۹۰۰پمپ آب منطقه ای و تعدادی کمتر مربوط به جهاد کشاورزی در مدار قرار گرفت و ۲۰ مورد برق رسانی در کنار شرکت توزیع برق استان انجام دادیم وهیچ مشکلی در تامین سوخت در گیلان و جود ندارد و اگرکشاورزی مراجعه کند، حق آبه سوخت نیز برایش در نظر گرفته می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان همچنین گفت: کشاورزان موضوعات کمبود آب را به جای طرح در فضای مجازی، به ادارات آبیاری اطلاع دهند تا دراسرع وقت رسیدگی شود و بحث بیمه کشاورزی نیز برای همین موارد بسیارتوصیه شده بود تا به داد کشاورز و پشتیبان آنان باشد.

وی افزود:  تسطیح اراضی به طور کلی مصرف آب را کم می کند ولی در سال اول تسطیح، تا زمین به پایداری خودش برسد و مسیر تامین آب فراهم شود معمولا چالش هایی وجود دارد که لازم است کشاورزان محترم اگر ازنظرآبیاری وارتفاع زمین مشکلی دارند ، با مراجعه به جهاد کشاورزی استان، موارد را اصلاح کنند.

وی در پایان گفت: سد سفیدرود در زمان ساخت یک میلیارد و۷۶۰ میلیون متر مکعب ظرفیت داشت که در حال حاضر۷۰۰ میلیون متر مکعب آن را رسوب پر کرده و این به خاطر ماهیت این رودخانه است ؛ چرا که یکی از طولانی ترین رودخانه های کشور است  و از ۹ استان عبور می کند  ولی ما سعی کرده ایم با انجام اقداماتی، مانع ورود رسوب جدید به این رودخانه شویم .