چهارمین جشنواره مجسمه های درختی رشت
چهارمین جشنواره مجسمه های درختی رشت
خزر: برگزاری چهارمین دوره کارگاه مجسمه های درختی رشت با حضور پنج هنرمند مطرح در باغ محتشم به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت برگزار شد.

چهارمین جشنواره مجسمه های درختی رشت

چهارمین جشنواره مجسمه های درختی رشت

چهارمین جشنواره مجسمه های درختی رشت

چهارمین جشنواره مجسمه های درختی رشت

چهارمین جشنواره مجسمه های درختی رشت

چهارمین جشنواره مجسمه های درختی رشت