چند نکته در خصوص مدیرکل تامین اجتماعی گیلان!
چند نکته در خصوص مدیرکل تامین اجتماعی گیلان!
خزر: علی حسین نژاد اشکلک در زمان روی کار بودن دولت روحانی و با حکم مصطفی سالاری، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی کل کشور به عنوان مدیرکل تامین اجتماعی گیلان منصوب گردید و علیرغم گذشت بیش از یک سال از آغاز بکار دولت آیت الله رییسی، همچنان بر این کرسی حساس تکیه زده است. 

به گزارش خزرآنلاین، علی حسین نژاد اشکلک در زمان روی کار بودن دولت روحانی و با حکم مصطفی سالاری، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی کل کشور به عنوان مدیرکل تامین اجتماعی گیلان منصوب گردید و علیرغم گذشت بیش از یک سال از آغاز بکار دولت آیت الله رییسی، همچنان بر این کرسی حساس تکیه زده است. 

 این در حالی است که طی ماه های گذشته، بازنشستگان چندباری مقابل ساختمان تامین اجتماعی گیلان، تجمع و بعضا به سر دادن شعارهایی علیه سیاست های دولت آیت الله رییسی پرداخته اند. به نحوی که این موضوع حتی مورد توجه رسانه های خارج نشین هم قرار گرفته است.

 این اقدامات در حالی صورت گرفت که دولت فعلی میراث دار انبوه مشکلات ناشی از دولت قبلی بوده و از زمان روی کار آمدن تا کنون، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات بازنشستگان که ریشه در سیاست های دولت پیشین دارد، بکار بسته است.

 در همین راستا به نظر می رسد حضور یک مدیر منصوب در دولت آیت الله رییسی که مطمئنا همسو با سیاست های دولت می باشد، در جایگاه حساس مدیرکلی تامین اجتماعی گیلان ضروری است. مدیری که با شناخت کافی از سیاست های دولت فعلی و تعصب و اطمینان به اثربخشی آن بتواند به تبیین این سیاست ها پرداخته و پاسخی مناسب برای خواسته های بازنشستگان داشته باشد.