پایان عضویت محمدحسین قربانی در هیات مدیره منطقه آزاد انزلی
پایان عضویت محمدحسین قربانی در هیات مدیره منطقه آزاد انزلی
خزر: عیسی فرهادی به عنوان عضو موظف هیات مدیره به مدت سه سال جایگزین محمدحسین قربانی شد.

به گزارش خزرآنلاین، عیسی فرهادی به عنوان عضو موظف هیات مدیره به مدت سه سال جایگزین محمدحسین قربانی شد.

وی همچنین طی حکمی جداگانه به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هم منصوب شد.

پیش از این «حمزه قطبی نژاد» و «وحید حسین زاده» به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی و «اکبر نیازی نهزمی» به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی منصوب شده بودند.

پایان عضویت محمدحسین قربانی در هیات مدیره منطقه آزاد انزلی