وقتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان همزمان مدیرعامل موسسه فرهنگی است! + سند
وقتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان همزمان مدیرعامل موسسه فرهنگی است! + سند
خزر: حسینیه هنر رشت، یک موسسه غیرتجاری با رویکرد فرهنگی است که جستجوی نامش در فضای مجازی حکایت از فعالیت های ارزشمند و در خور تقدیر آن دارد.

به گزارش خزرآنلاین، حسینیه هنر رشت، یک موسسه غیرتجاری با رویکرد فرهنگی است که جستجوی نامش در فضای مجازی حکایت از فعالیت های ارزشمند و در خور تقدیر آن دارد.

با این حال و بنا به آن چه که در آگهی روزنامه رسمی آمده، مدیریت این موسسه غیردولتی با رضا ثقتی، مدیرکل فعلی فرهنگ و ارشاد گیلان است. تصدی همزمان ثقتی بر مدیرعاملی یک موسسه غیردولتی فعال در حوزه فرهنگی از یک سو و مدیریتیش بر اداره کل فرهنگ و ارشاد گیلان که به نوعی مرجع صدور مجوز این موسسات محسوب شده و وظیفه نظارت بر فعالیت همین موسسات را هم بر عهده دارد، از سوی دیگر، از نکات قابل تامل است. به عبارت دیگر، باید گفت مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان خودش بر موسسه غیرتجاری که مدیریتش بر عهده خودش است، نظارت میـکند.

 در همین راستا، رضا ثقتی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین می گوید: این موسسه در سال ۹۷ تاسیس شده و از زمانی که مدیرکل شدم، در آن فعالیتی ندارم و مسئولیتش را به جوانی داده ام و عملا کار دست جوان هاست ولی هنوز نتوانستم نقل و انتقال سیستمی انجام دهم و وقت نکردم به اداره ثبت برای واگذاری مراجعه کنم.

 وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا از اداره کل ارشاد گیلان کمک مالی یا غیرمالی به این موسسه صورت میگیرد یا خیر، گفت: امکان اینکه بتوانم خودم به موسسه خودم کمک کنم وجود ندارد و در قالب اداری اصلا امکان پذیر نیست.

وقتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان همزمان مدیرعامل موسسه فرهنگی است! + سند