واکنش مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گیلان به خبر منتشر شده در خزرآنلاین
واکنش مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گیلان به خبر منتشر شده در خزرآنلاین
خزر: در واکنش به این درخواست هم روابط عمومی این اداره کل با ارائه جوابیه ای، مستنداتی را جهت انتشار در اختیار تحریریه قرار داد که عینا منتشر می شود.

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری گیلان مدعی ثبت بیش از ۹ هزار فرصت شغلی تنها در چهارماهه نخست سال جاری شد و گفت: نرخ بیکاری از ۷.۵ درصد سال گذشته به ۷ درصد برآورد نقطه ای در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا تحریریه خزرآنلاین از آقاجانی خواست تا مستندات مربوط به آمارهای مورد ادعای خود را منتشر کند. آمارهایی که نشان می داد حضور آقاجانی تا چه اندازه عملکرد اداره کل کار و رفاه اجتماعی گیلان را ارتقا بخشیده است.

در واکنش به این درخواست هم روابط عمومی این اداره کل با ارائه جوابیه ای، مستنداتی را جهت انتشار در اختیار تحریریه قرار داد که عینا منتشر می شود.

گفتنی است آمارهای مرتبط با میزان اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به علت ارتباط محسوس آن با وضعیت اشتغال در جامعه، معمولا جز آمارهای مناقشه آمیز بوده و انتشارش هم بعضا با واکنش هایی همراه بوده است.

واکنش مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گیلان به خبر منتشر شده در خزرآنلاین واکنش مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گیلان به خبر منتشر شده در خزرآنلاین واکنش مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گیلان به خبر منتشر شده در خزرآنلاین واکنش مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گیلان به خبر منتشر شده در خزرآنلاین واکنش مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گیلان به خبر منتشر شده در خزرآنلاین واکنش مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گیلان به خبر منتشر شده در خزرآنلاین