واکنش فرماندار رشت به دستور صادره از دیوان عدالت اداری؛ سکوت یا اعاده حیثیت؟!
واکنش فرماندار رشت به دستور صادره از دیوان عدالت اداری؛ سکوت یا اعاده حیثیت؟!
خزر: این دستور در حالی صادر شد که هیات تطبیق مصوبات شهرستان رشت به ریاست فرماندار، پیش تر روند استیضاح امیرحسین علوی را تأیید کرده بود. روندی که با شائبه های فراوان روبرو بوده و بخشی از اقلیت ۴ نفره با طرح ادعای تقلب در رای گیری، رسما آن را به چالش کشیده بودند! 

 به گزارش خزرآنلاین، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام رئیس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم خود را مبنی بر توقف مصوبه شورا در رابطه با عزل شهردار رشت اعلام و عنوان کرد که تا تعیین تکلیف نهایی و صدور رای قطعی، امیرحسین علوی سکان مدیریت شهری رشت را یکبار دیگر بر عهده می‌گیرد.

 این دستور در حالی صادر شد که هیات تطبیق مصوبات شهرستان رشت به ریاست فرماندار، پیش تر روند استیضاح امیرحسین علوی را تأیید کرده بود. روندی که با شائبه های فراوان روبرو بوده و بخشی از اقلیت ۴ نفره با طرح ادعای تقلب در رای گیری، رسما آن را به چالش کشیده بودند! 

 حالا اما دستور صادره در دیوان و برگشت علوی به کرسی شهرداری که گویا با استماع توضیحات نادرحسینی هم بوده، ممکن است خواسته یا ناخواسته در پیشگاه افکار عمومی، تصدیقی بر ادعاهای اقلیت شورا محسوب شده و این سوال را به اذهان عمومی مخابره کند که آیا هیات تطبیق فرمانداری رشت به ریاست فرماندار، در تایید مصوبه پرحاشیه شورا دچار اشتباه شده و دقت لازم را در بررسی آن بعمل نیاورده است؟!

 بی تردید سکوت فرماندار رشت، ممکن است به عنوان تاییدی بر این ادعا محسوب و سبب تضعیف جایگاه این نهاد حاکمیتی در اذهان عمومی شود و لذا لازم است فرماندار رشت با هدف اعاده حیثیت این نهاد حاکمیتی، سکوت خود را شکسته و توضیح دهد روند تایید مصوبه شورا در هیات تطبیق به چه صورت بوده است؟ آیا هیات تطبیق هم در بررسی مصوبه شورا، همچون دیوان عدالت اداری، گوش به اظهارات نادرحسینی داده یا بدون استماع اظهارات حسینی، این مصوبه چالشی شورا را تایید کرده است؟ 

 هر چه که هست لزوم شفاف سازی در این خصوص بیش از همیشه احساس می شود و نباید اجازه داد ضعف احتمالی اراده در برخی افراد، به پای هیات تطبیق فرمانداری نوشته شود. 

 در همین راستا، مطالبه جدی از فرماندار رشت اینست که ضمن شکستن سکوت خود، از ظرفیت های قانونی موجود جهت جلوگیری از برخی سوبرداشت ها استفاده کند.