هزینه ۱۶۷ میلیون تومانی برای تعمیر خودروی مزدا مدل ۸۳!
هزینه ۱۶۷ میلیون تومانی برای تعمیر خودروی مزدا مدل ۸۳!
خزر : بنا به آن چه که در این رسانه ها منتشر شده، شهرداری آستانه اشرفیه، هزینه تعمیرات اتاق عقب خودروی مزدای شهرداری را ۱۶۷ میلیون تومان برآورد کرده و این مبلغ مورد موافقت اعضای شورا هم قرار گرفته است! این در حالی است که گفته می شود خودروی مذکور مدل ۱۳۸۳ می باشد!

به گزارش خزرآنلاین، گزارش آخرین جلسه شورای شهر آستانه اشرفیه که توسط برخی رسانه های خبری منتشر شده، حکایت از موضوعی عجیب دارد. 

بنا به آن چه که در این رسانه ها منتشر شده، شهرداری آستانه اشرفیه، هزینه تعمیرات اتاق عقب خودروی مزدای شهرداری را ۱۶۷ میلیون تومان برآورد کرده و این مبلغ مورد موافقت اعضای شورا هم قرار گرفته است! این در حالی است که گفته می شود خودروی مذکور مدل ۱۳۸۳ می باشد!

قابل تامل آنکه در برنامه دیوار آگهی فروش خودروی مزدا دوکابین مدل ۸۴ به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان منتشر شده که با این‌ وجود صرف هزینه ۱۶۷ میلیون تومانی برای تعمیر خودروی مزدا مدل ۸۳ بسیار عجیب به نظر می‌رسد!

هزینه ۱۶۷ میلیون تومانی برای تعمیر خودروی مزدا مدل ۸۳!