نخستین جلسه شورای اداری شهرداری رشت با حضور شهردار جدید
نخستین جلسه شورای اداری شهرداری رشت با حضور شهردار جدید
خزر: نخستین جلسه شورای اداری شهرداری رشت با حضور شهردار جدید برگزار شد.

به گزارش خزرآنلاین، نخستین جلسه شورای اداری شهرداری رشت با حضور سید محمد احمدی، شهردار جدید رشت و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد.